Tillväxtverket
eu-logotyp

Så handläggs en ansökan

En ansökan ska uppfylla de krav som anges i Tillväxtverkets förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt som finns här på tillvaxtverket.se. Det är Tillväxtverket som bedömer om kraven är uppfyllda.

Tillväxtverket bedömer även om inriktningen i en ansökan passar in i aktuellt program och utifrån så kallade urvaltskriterier.

Ni som söker stöd kommer att kontaktas av handläggare på Tillväxtverket under den tiden som er ansökan handläggs.  

Prioritering och beslut

Ansökningar som uppfyller kraven tas upp för att prioriteras vid Strukturfondspartnerskapets möte. Om er ansökan inte kommer går vidare till prioriteringsmötet får ni besked om det från Tillväxtverket.

För att prioritera bland ansökningarna använder strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval av insatser. Principerna för urval är olika för programmen och finns att läsa om i programdokumentet för respektive program.  

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.