Tillväxtverket
eu-logotyp

Projektexempel

Läs artiklar om projekt från programmet Skåne-Blekinge.

 • Framtidens entreprenörer skapar nya produkter och tjänster

  Kvinna står framför whiteboard där det står "Imagine". Företagen saknar kompetens som studenterna kan bidra med. Studenterna får i sin tur ny erfarenhet och entreprenöriella förmågor. Tillsammans tar de fram hållbara modeller för utveckling. EU-projektet Framtidens entreprenöriella arbetskraft i Skåne tar tillvara på studenters idéer för att skapa fler produkter och tjänster i näringslivet.
 • Malmö Innovations­arena, MIA

  Malmö stad hade ett stort behov av att bygga fler bostäder och göra flera bostadsområden mer trivsamma. Malmö innovationsarena fick uppdraget att jobba med frågan. De startade en innovationsresa som mötte samhälls­utmaningarna genom att använda nya arbetsssätt och ifrågasätta traditionella normer.
 • Fossilbränslefria kommuner

  Här är projektet som jobbat för att minska användning av fossil energi i tio kommuner i Skåne. Kommunerna har fått verktyg så att de kan minska sin klimatpåverkan och konsumera mer hållbart.
 • Social inkludering genom ASF skapar tillväxt

  Tjej putsar bil På knappt tre år har företaget KASAK gått från att vara en kommunal verksamhet till att 2017 bli nominerad till ett av Sveriges bästa kooperativ. Bland annat är det genom ERUF-projektet ”Social inkludering och tillväxt i Blekinge” som företaget har fått stöd med ekonomiska frågor och marknadsföring för att utöka sin verksamhet.
 • En kreativ miljö för företag inom materialteknologi

  Symaskin och en hand som syr. Nya företag, gärna start-ups, och en nytändning för materialbranschen med samverkan och rådgivning mellan forskning och näringslivet. Det är några av målen och förväntningarna på Materials Business Center som byggs i Lund.
 • Teknikcollege skapar bättre teknikutbildningar

  Barn arbetar med någon form av teknikutrustning framför en datorskärm Kommuner, skolor och näringsliv samverkar för att säkerställa kompetensförsörjningen för teknikföretagen i nordöstra Skåne genom projektet Framtidens teknikutbildningar . I slutänden gynnas både näringslivet, den enskilde och tillväxten i regionen.
 • Från lastbil till lastcykel i Malmö

  Bild på en tjej som cyklar på en lastcykel och till höger om dem står det ett elfordon Varutransporter är blodomloppet i staden, utan dem klarar vi oss inte. Samtidigt bidrar de tunga fordonen mycket till buller och luftföroreningar. I Malmö har man testat en variant för att minska problemen och skapa en hållbar metod för leveranser.
 • En vägvisare för nyanlända entreprenörer

  Passent El Soury Efter knappt ett år i Sverige satt Passent El Soury med en pappersbunt som bevis på sitt nystartade företag. Genom projektet ”Business Incubation 2020” fick Passent tillgång till ett värdefullt kontaktnät och kunskaper om arbetslagstiftning, skatter och investeringsmöjligheter.
 • Perstorp har allt att vinna på fiber

  Invånarna i Perstorp är positiva till att ett eventuellt fibernät i kommunen byggs ut. Många äldre ser fördelarna med fibernätet både för sin egen trygghets skull, och för det ökade värdet på villan som det ger.
 • Fiber till alla i Blekinge och Skåne

  Tillgången till bredband i Skåne och Blekinge är ojämnt fördelad såväl inom kommunerna som emellan dem, och framför allt inte tillräcklig. Projektet ”Fiber till alla i Blekinge och Skåne, FABS”, arbetar för att förbättra tillgången till bredband genom att stötta kommunerna och bistå fiberförening/byalag och villaområden i deras egna initiativ för fiberutbyggnad.
 • Hur bygger man hållbart både snabbt och till låg kostnad?

  I Malmö har man hanterat bostadssituationen med såväl miljonprogrammet på 60- och 70-talet som med hållbara, klimatsmarta insatser idag. I samband med flyktingströmmen hösten 2015 aktualiserades behovet av fler bostäder på nytt. Så tog Malmö innovationsarena form – ett treårigt projekt med målsättningen att snabbt hitta nya sätt att bygga hållbart genom innovation.

 • Fossilfri logistik förgyller stadsmiljö

  I Malmö står den tunga trafiken för en betydande del av buller och utsläpp; ca 30 procent av koldioxidutsläppen och ca 25 procent av bullerföroreningarna. Trafiksäkerheten är också en utmaning med tung trafik. Nu har Malmö Stad genom projektet Zero noise, zero emission Sege Park utvecklat en modell som kan vara en del av lösningen.
 • Smarta glasögon underlättar vårdpersonalens vardag

  Bild från projektet SICAHT som visar en patient genom de smartglasögonens vy.
  Våren 2016 testar IVA-personal vid Blekingesjukhuset i Karlskrona smarta glasögon som larmar visuellt istället för via ljud. Konceptet är en av flera innovationer med ursprung i SICAHT:s inventering av hälso- och sjukvårdsbehov som kan lösas digitalt. Ytterligare drygt hundra uppdrag väntar på en lösning.
 • Skånska Life science-företag når utanför Sverige

  Thomas Bäckström på partneringmässan Bio-Europe Spring 2016.
  Nattaro Labs produkt för att bekämpa vägglöss kommer inom kort att börja säljas i Tyskland. Företagets första kontakt med den tyska distributören togs inom Southern Sweden Going Global . Projektets mål är att hjälpa life science-företag ut på en internationell marknad.
 • Techtank Bas i Blekinge öppnar dörrar till engelsk bilindustri

  En kvinna tillverkar karosseridelar till bilindustrin
  – Administration, utbildning och marknadsaktiviteter gör att vi kan ägna oss åt att vårda och etablera kundkontakter. Så beskriver Ulrica Larsson, vd för EBP i Olofström, nyttan av Techtank Bas . Tack vare projektet har företaget fått flera nya affärskontakter i Storbritannien.