Tillväxtverket
eu-logotyp

Finansiering Nationella regional­fonds­programmet

Här hittar du utlysningar med finansiering från Nationella regionalfondsprogrammet.

Pågående utlysningar

För närvarande är det inte möjligt att söka till programmet. Se kommande erbjudanden om finansiering nedan.

Kommande utlysningar

  • Ta fram lokal strategi för Hållbar urban utveckling
    Nu är det möjligt att söka stöd för att ta fram en strategi för ert områdes hållbara utveckling. Det kan vara en strategi för en enskild stad, flera städer i nätverk eller ett större geografiskt stadsområde. Av strategin ska det framgå vilka insatser som behöver göras och en uppskattning av vad det kan kosta. Det behöver också framgå vilka olika organisationer som behöver vara med för att genomföra insatserna och hur de är involverade i arbetet.
  • Driva plattform för samverkan och erfarenhetsutbyte
    Nu finns det möjlighet för en myndighet med uppdrag inom Hållbar urban utveckling att söka stöd för att driva en plattform för samverkan och erfarenhetsutbyte. Plattformen ska tillhandahålla ett stöd som framförallt är riktat mot de lokala strategier som får stöd genom regionalfonden. Även förslag på en bredare inriktning välkomnas.