Tillväxtverket
eu-logotyp

Att ansöka om stöd

Har du en projektidé som underlättar samverkan och skapar incitament för att koppla samman insatser som görs på regional, nationell eller europeisk nivå?

I Handbok för EU-projekt under programperioden 2014 - 2020 hittar ni viktig information och vägledning för att planera och att ansöka om stöd för ert projekt bland annat.

Alla som söker stöd från det nationella regionalfondsprogrammet måste ha nationell medfinansiering, eftersom programmet finansierar max 50 procent. Medfinansieringen kan vara både offentlig och privat.

Ansökan sker via webbtjänsten Min ansökan, som du hittar via en länk här på eu.tillvaxtverket.se. För att din ansökan ska godkännas ska den uppfylla flera kriterier. Bland annat ska den innehålla en grundlig projektbeskrivning med specificerade kostnader.

Vem kan söka stöd?

Den som söker stöd ska vara en juridisk person – privat eller offentligrättslig.

Universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter är exempel på offentligrättsliga juridiska personer.

Aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar är exempel på privata juridiska personer.

Enskilda individer kan inte söka stöd och det är inte möjligt att finansiera investeringar i enskilda företag genom programmet.

Tillväxtverkets uppdrag

Tillväxtverket har i uppdrag att förvalta tio av programmen inom Europeiska regionala utvecklingsfonden i Sverige. Det innebär bland annat att informera om programmen, bereda ansökningar och betala ut EU-medel.

Tillväxtverkets finns på nio orter i Sverige. Enheten som ansvarar för Nationella regionalfondsprogrammet finns i Stockholm.