Tillväxtverket
eu-logotyp

Kontroll av Interregprogram

Under tiden som projekten pågår genomförs löpande granskning av kontrollanter. Granskningen ser till att projektens ekonomiska redovisning följer projektbeslut och regelverk.

Tillväxtverket ansvarar för granskningen inom följande Interregprogram:

  • Interreg Öresund- Kattegatt- Skagerrak
  • Interreg South Baltic
  • Interreg North Sea Region
  • Interreg Baltic Sea Region
  • Interreg Central Baltic
  • Interreg Europe
  • Interreg Urbact IV

Vad innebär kontrollen?

Granskningen som kontrollanterna genomför sker till största del genom skrivbordskontroller, det vill säga att handläggarna granskar rapporter som skickats in. Utöver det besöker handläggarna ett visst antal projekt på plats. Projekt som blir utvalda för ett sådant besök får information om besöket och vad det innebär i god tid innan.

Kontakt

Telefon till vår växel: 08-681 91 00

Kontrollanterna är anställda av Tillväxtverket och är till huvuddelen placerade i Östersund och Malmö.