Tillväxtverket

Utlysningar för EU-program

Nedan finns alla utlysningar inom EU-programmen som är möjliga att söka just nu. Klicka vidare för att läsa mer om vem som kan söka och hur du söker.

Se Tillväxtverkets samtliga aktuella utlysningar

Aktuella utlysningar på Tillväxtverket

Planerade utlysningar

Se utlysningar som är planerade att öppna

Filtrera utifrån målgrupp
 1. Vill ni stärka industrin i spåren av covid-19?

  Covid-19 beräknas drabba industrin hårt men befaras dessutom stanna upp och försena den pågående omställningen. Nu öppnar regionalfondsprogrammet Östra…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU Regional kapacitet

 2. Västsverige – hjälp mot coronakrisen

  Det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige utlyser stöd för insatser som stärker små och medelstora företags konkurrenskraft samt övergången till…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 3. Hjälp mot coronakrisen i Skåne-Blekinge

  I den här utlysningen är det möjligt att söka medel i insatsområde 2, små och medelstora företag. Ansökningarna ska fokusera på att stötta företag som…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 4. Hjälp mot coronakrisen – Småland och Öarna

  Utlysningen riktar sig mot insatser som ska stötta företag inom Småland och Öarna. Företagen ska ha drabbats av negativa effekter till följd av coronapandemin…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 5. Utveckla konkurrens­kraften i Norra Mellansverige

  EU-programmet Norra Mellansverige öppnar utlysning 2020.3. Genom den kan du söka stöd för investeringar som skapar sysselsättning och tillväxt i regionen…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 6. Utveckla Småland och Öarnas konkurrenskraft

  Utlysning 2020:2 för EU-programmet Småland och Öarna, regionalt strukturfondsprogram, är öppen för ansökningar. EU-programmet Småland och Öarna Syftet…

  Utlysning Företag Regioner Andra aktörer EU