Tillväxtverket

Utlysningar för EU-program

Nedan finns alla utlysningar inom EU-programmen som är möjliga att söka just nu. Klicka vidare för att läsa mer om vem som kan söka och hur du söker.

Se Tillväxtverkets samtliga aktuella utlysningar

Aktuella utlysningar på Tillväxtverket

Planerade utlysningar

Se utlysningar som är planerade att öppna

Filtrera utifrån målgrupp
 1. Sök finansiering för investeringar i bredband i Övre Norrland

  Nu kan aktörer som lämnat intresseanmälningar i öppet samråd söka finansiering för att bygga bredbandsnät. Näten ska binda samman orter eller noder i nätverken…

  Utlysning EU

 2. Sök finansiering för bredband i Norra Mellansverige

  Nu kan aktörer i Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län ansöka om finansiering för att bygga bredband. Finansieringen kommer från EU:s regionalfond och…

  Utlysning EU

 3. Sök finansiering för att investera i syssel­sättning och tillväxt i Övre Norrland

  Nu finns möjlighet att söka finansiering för att driva EU-projekt i Västerbotten och Norrbotten. Finansieringen ska gå till insatser som bidrar till sysselsättning…

  Utlysning EU

 4. Utveckla och förläng ditt västsvenska regionalfonds­projekt

  Nu kan projektägare som redan driver projekt inom EU:s regionalfond i Västra Götaland och Hallands län ansöka om ytterligare finansiering för att växla…

  Utlysning EU

 5. Sök finansiering för EU-projekt i Skåne och Blekinge

  Har du idéer som kan leda till nya projekt inom Regionalfonden Skåne-Blekinge, eller vill du utveckla ditt pågående projekt? Nu finns möjlighet att söka…

  Utlysning EU

 6. Sök finansiering för EU-projekt i Småland och Öarna

  Har du idéer som kan leda till projekt inom kommande programperiod eller vill du utveckla ditt pågående regionalfondsprojekt? Nu finns möjlighet att ansöka…

  Utlysning EU

 7. Stärk kapaciteten inom regionernas styrkeområden - Östra Mellansverige

  Nu finns det möjlighet att söka finansiering från EU:s regionalfond för att utveckla regionernas styrkeområden i Uppsala, Västmanlands, Sörmlands, Östergötlands…

  Utlysning EU

 8. Sök finansiering för syssel­sättning och tillväxt i Mellersta Norrland

  Har ni idéer som kan leda till projekt där sysselsättning och tillväxt är centralt? Nu finns det möjlighet att söka finansiering från EU:s regionalfond…

  Utlysning EU

 9. Sök ny finansiering för EU-projekt i Stockholm

  Nu finns möjlighet att söka extra finansiering från Regionalfonden i Stockholm. Ni kan få finansiering för att starta upp projekt utifrån er redan genomförda…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 10. Sök finansiering för EU-projekt i Norra Mellansverige

  Har du idéer som kan leda till projekt inom kommande EU-programperiod eller vill du utveckla ditt pågående EU-projekt? Nu finns möjlighet att söka finansiering…

  Utlysning EU