Tillväxtverket
eu-logotyp

Utlysningar

Det regionala strukturfondsprogrammet Stockholm öppnar kontinuerligt för ansökningar under året.

Aktuella utlysningar

Ansök senast:

  • 2019-12-13
    Utveckla Stockholms­regionens hållbarhet och konkurrenskraft Ansökningsomgången är öppen för investeringsprioritering 1.1 Forskning, innovation och teknisk utveckling och investeringsprioritering 1.2 Ökad konkurrenskraft samt investeringsprioritering 1.3 Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.

Planerad utlysning

  • Utlysning 2019:2 stöd för insatser inom samtliga insatsområden inom programmet
    Det regionala strukturfondsprogrammet i Stockholm planerar för utlysning av stöd för insatser inom samtliga insatsområden inom programmet. Insatser som kan få stöd kan vara inriktade mot att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, stärka små och medelstora företags konkurrenskraftsamt att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.