Tillväxtverket
eu-logotyp

Aktuellt i Småland och Öarna

Här kan du läsa om vad som är aktuellt i EU-programmet Småland och Öarna.


  • React-EU ska bidra till omställning i pandemin 


    Insatsen ska bidra till att Sveriges företag och regioner kan återhämta och ställa om för att möta effekterna av coronapandemin.

  • Vilken miljöpåverkan har åtta regional­fondsprogram?


    Vilken miljöpåverkan kan EU:s regionalfondsprogram i Sverige orsaka 2021-2027? Just nu bjuder Tillväxtverket in till samråd kring miljöbedömningarna för programmen.

  • Se filmen om arbetet med ERUF:s programteori


    Under hösten arbetade regionerna, Tillväxtverket och ytterligare några myndigheter med att ta fram en programteori för de nya regionalfondsprogrammen. Arbetet dokumenterades och nu kan du se den färdiga filmen som beskriver processen och resultatet så lång.