Tillväxtverket

Utlysningar

Det regionala strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge öppnar kontinuerligt för ansökningar under året.

Aktuell utlysning

Ansök senast:

För närvarande är det inte möjligt att söka till programmet. Se planerad utlysning nedan.

Planerad utlysning

För närvarande är inte någon utlysning planerad.

Söker du stöd för förstudier?

Ansökningar om förstudier till Skåne-Blekinge inom insatsområdena hållbar stadsutveckling, bredband och koldioxidsnål ekonomi kommer att hanteras löpande utanför ordinarie utlysningar. Förhoppningen är att det ska kunna leda till fler genomförandeprojekt, bättre ansökningar och bidra till en högre kvalitet på projekt.

En förutsättning är att förstudierna liksom övriga projektstöd ligger i linje med innehåll, aktuella och planerade ramar för utlysningen samt att de med stor sannolikhet förväntas leda till ett genomförandeprojekt inom strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge.

Det är viktigt att kontakta handläggare på Tillväxtverket i ett tidigt skede i planeringen av förstudien för att kunna bedöma om projektidén ligger i linje med programmet och aktuellt insatsområde.

Förstudierna ska:

  • pågå maximalt 9 månader
  • kunna erhålla mellan 100 000 kr till 400 000 kr i medfinansiering från Regionala utvecklingsfonden.

Förändringen sker efter önskemål från projektägare och regionala utvecklingsaktörer. De förstudier som prioriterats och beslutats för perioden kommer att redovisas vid strukturfondspartnerskapets nästa möte.