Tillväxtverket
eu-logotyp

Utlysningar

Det regionala strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge öppnar kontinuerligt för ansökningar under året.

Aktuell utlysning

Ansök senast:

Planerad utlysning

Söker du stöd för förstudier?

Förstudier kommer hanteras löpande till 14 februari 2020. Efter det kommer eventuella förstudieansökningar bli en del av ordinarie utlysning, se avsnittet Aktuell utlysning.

Det är möjligt att söka förstudiemedel i följande insatsområden:

  • Smart tillväxt – små och medelstora företag.
  • Hållbar tillväxt - koldioxidsnål ekonomi.
  • Inkluderande tillväxt – bredband.
  • Hållbar stads- och samhällsutveckling.

Det är inte möjligt att söka förstudiemedel inom insatsområde smart tillväxt – innovation.

Kontakta handläggare på Tillväxtverket i ett tidigt skede i planeringen av förstudien för att diskutera om projektidén ligger i linje med programmet och aktuellt insatsområde. Förstudien ska också med stor sannolikhet förväntas leda till ett genomförandeprojekt inom strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge.

Förstudierna ska:

  • Pågå maximalt nio månader.
  • Kunna erhålla mellan 100 000 kr till 400 000 kr i medfinansiering från Regionala utvecklingsfonden.
  • Redovisa med en klumpsumma.

Information om krav på förstudieprojekt.

De förstudier som prioriterats och beslutats kommer att redovisas vid strukturfondspartnerskapets möten.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.