Tillväxtverket
eu-logotyp

Strukturfonds­partnerskapet Skåne-Blekinge

Strukturfondspartnerskapen i respektive programområde har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till de regionala strukturfondsprogrammen samt till det nationella socialfondsprogrammet.

Underlag för prioritering

Du som ledamot i Strukturfondspartnerskapet hittar aktuella underlag för prioritering genom att logga in

Programperioden 2014­–2020

Anna Jähnke, (M), ordförande

Kommuner och landsting

Ingrid Hermansson, (M) vice ordförande
Tomas Hansson, (S)
Cristina Glad, (L)
Patric Åberg, (M)
Ilmar Reepalu, (S)

Johan Andersson, (S)
Ingrid Hermansson, (C)
Willy Persson, (KD)
Annika Westerlund (S)
Magnus Johansson, (S)
Göran Eklund, (SD)

Arbetsmarknadens organisationer

Vilmer Andersen, SKL
Roger Holmström, Företagarna
Anna Nilsson, TCO
Jeanette Wennberg, LO

Länsstyrelsen

Matz Hammarström
Helena Morgonsköld

Försäkringskassan

Maja Bjarme

Arbetsförmedlingen

Sofie Carlsson

Universitet/högskola

Håkan Pihl

Näringsliv

Maria Hofvendahl-Svensson, LRF

Intresseorganisationer och föreningar

Mattias Larsson, Nätverket - idéburen sektor Skåne

Sekretariat för strukturfondspartnerskapet i Skåne-Blekinge

Emmy Harlid Westholm

Marie Wik
Telefon: 0455-30 50 13Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.