Tillväxtverket
eu-logotyp

Aktuellt i Skåne-Blekinge

Nyhetsartiklar från EU-programmet Skåne-Blekinge.


 • Testa din projektidé!

  Just nu har Skåne-Blekingeprogrammet en öppen utlysning för förstudier som ska förbereda projekt inför kommande EU-programperiod.

 • React-EU ska bidra till omställning i pandemin 

  Insatsen ska bidra till att Sveriges företag och regioner kan återhämta och ställa om för att möta effekterna av coronapandemin.

 • Vilken miljöpåverkan har åtta regional­fondsprogram?

  Vilken miljöpåverkan kan EU:s regionalfondsprogram i Sverige orsaka 2021-2027? Just nu bjuder Tillväxtverket in till samråd kring miljöbedömningarna för programmen.

 • Se filmen om arbetet med ERUF:s programteori

  Under hösten arbetade regionerna, Tillväxtverket och ytterligare några myndigheter med att ta fram en programteori för de nya regionalfondsprogrammen. Arbetet dokumenterades och nu kan du se den färdiga filmen som beskriver processen och resultatet så lång.