Tillväxtverket
eu-logotyp
Kollage med tre bilder: Företagare, bredband, arkitekt.

Skåne-Blekinge

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Skåne-Blekinge och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.

Programmet Skåne-Blekinge omfattar fem insatsområden:

 • Smart tillväxt – små och medelstora företag
  40 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. Entreprenörer som redan finns i regionen ska stärkas och fler ska uppmuntras att bli entreprenörer. Nya företag som är på väg att skapas ska också kunna få stöd med kapitalförsörjning där den marknaden inte fungerar.
 • Smart tillväxt – innovation
  16 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. Målet är att skapa ett mer innovativt näringsliv i hela regionen. Idéer ska lättare kunna utvecklas till tjänster, produkter och processen.
 • Hållbar stads- och samhällsutveckling
  17 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. Med utgångspunkt i städers särskilda utmaningar ska en innovationsprocess stimuleras. I Malmö stad finns möjligheter att koppla samman insatser kring ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, liksom möjligheter att skapa arbetstillfällen.
 • Hållbar tillväxt - koldioxidsnål ekonomi
  14 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. De ska bland annat användas för att ta fram energieffektivare teknik och hushållning med energi i företagen, samt underlätta för dem att växla över till förnybar energi. Även i offentlig infrastruktur och i bostäder ska en effektivare energianvändning och övergång till förnybar energi kunna stödjas.
 • Inkluderande tillväxt – bredband
  9 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. Målet är att skapa förutsättningar för att söka investeringsmedel för bredbandsutbyggnad.

Programdokument

Operativt program för Skåne-Blekinge ändrat februari 2021 Pdf, 632 kB, öppnas i nytt fönster.

En kort version av programdokumentet

Kort version av det operativa programmet för Skåne-Blekinge ändrad 2020

Engelsk version av programdokumentet

English version of Operational programme for Skåne-Blekinge Pdf, 694 kB, öppnas i nytt fönster.

Broschyr om programmet

Kort information om innehållet i det regionala strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge.

Beviljade projekt hittills

Se vilka projekt som hittills beviljats stöd i programmet Skåne-Blekinge. Filtrera resultatet genom att ange område Skåne-Blekinge i Projektbanken

Genomfört i programmet

En gång om året rapporterar Tillväxtverket till EU-kommissionen hur det går med genomförandet av programmen. Du hittar årsvisa rapporter under avsnittet Rapporter om programmen

Fakta om programmet för Skåne-Blekinge

Geografiskt område

I programområdet Skåne-Blekinge ingår Skåne och Blekinge län.

Budget från Europeiska regionala utvecklingsfonden

61 miljoner euro.