Tillväxtverket
eu-logotyp

Inkomna ansökningar

Här hittar ni information om projektansökningar som kommit in till de senaste utlysningarna (ansökningsomgångarna) i det regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland.

Utlysning React

Inkomna ansökningar

Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd till Utlysning ReactPDF

Utlysning 2020:3 och 2020:3 Bredband

Inkomna ansökningar

Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd till Utlysning 2020:3 och 2020:3 BredbandPDF

Prioriterade projekt

ProtokollPDF samt förteckning över projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet i utlysning 2020:3 och 2020.3 bredbandPDF

Utlysning 2020:2

Inkomna ansökningar

Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd till Utlysning 2020:2 PDF

Prioriterade projekt

Förteckning över projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet i utlysning 2020:2.PDF Här kan du läsa delegationsbeslutet för utlysning 2020:2.PDF

Utlysning 2020:1 och 2020:1 Bredband

Inkomna ansökningar

Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd till Utlysning 2020:1 och 2020:1 BredbandPDF.

Prioriterade projekt

Förteckning över projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet i Utlysning 2020.2 och 2020.2 BredbandPDF.

Utlysning 2019:2

Inkomna ansökningar

Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd till Utlysning 2019:2PDF

Prioriterade projekt

Förteckning över projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet i utlysning 2019:2PDF

Utlysning 2019:1

Inkomna ansökningar

Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd till Utlysning 2019:1PDF

Prioriterade projekt

Förteckning över projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet i utlysning 2019:1.PDF