Tillväxtverket

Inkomna ansökningar

Här hittar ni information om projektansökningar som kommit in till de senaste utlysningarna (ansökningsomgångarna) i det regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland.

Utlysning 2017:2

Inkomna ansökningar
Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd till Utlysning 2017:2PDF

Utlysning 2017:1

Inkomna ansökningar
Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd till Utlysning 2017:1PDF

Prioriterade projekt
Förteckning över projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet.PDF

Utlysning 2017:1 Bredband

Inkomna ansökningar
Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd till Utlysning 2017:1 BredbandPDF