Tillväxtverket
eu-logotyp

Inkomna ansökningar

Här hittar ni information om projektansökningar som kommit in till de senaste utlysningarna (ansökningsomgångarna) i det regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland.

Utlysning React

Inkomna ansökningar

Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd till Utlysning React Pdf, 134.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Prioriterade projekt

Protokoll över projekt inom React-EU övre Norrland, som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Utlysning 2020:3 och 2020:3 Bredband

Inkomna ansökningar

Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd till Utlysning 2020:3 och 2020:3 Bredband Pdf, 155.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Prioriterade projekt

Protokoll Pdf, 1.2 MB. samt förteckning över projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet i utlysning 2020:3 och 2020.3 bredband Pdf, 3.1 MB.

Utlysning 2020:2

Inkomna ansökningar

Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd till Utlysning 2020:2 Pdf, 607.7 kB.

Prioriterade projekt

Förteckning över projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet i utlysning 2020:2. Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. Här kan du läsa delegationsbeslutet för utlysning 2020:2. Pdf, 733.2 kB.

Utlysning 2020:1 och 2020:1 Bredband

Inkomna ansökningar

Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd till Utlysning 2020:1 och 2020:1 Bredband Pdf, 717.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Prioriterade projekt

Förteckning över projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet i Utlysning 2020.2 och 2020.2 Bredband Pdf, 1.6 MB..

Utlysning 2019:2

Inkomna ansökningar

Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd till Utlysning 2019:2 Pdf, 232.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Prioriterade projekt

Förteckning över projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet i utlysning 2019:2 Pdf, 3.1 MB.

Utlysning 2019:1

Inkomna ansökningar

Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd till Utlysning 2019:1 Pdf, 146.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Prioriterade projekt

Förteckning över projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet i utlysning 2019:1. Pdf, 783.4 kB.