Tillväxtverket
eu-logotyp

Inkomna ansökningar

Här hittar ni information om projektansökningar som kommit in till de senaste utlysningarna (ansökningsomgångarna) i det regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland.

Utlysning 2020:3 och 2020:3 Bredband

Inkomna ansökningar

Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd till Utlysning 2020:3 och 2020:3 BredbandPDF.

Prioriterade projekt

ProtokollPDF samt förteckning över projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet i utlysning 2020:3 och 2020.3 bredbandPDF

Utlysning 2020:2

Inkomna ansökningar

Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd till Utlysning 2020:2 PDF

Prioriterade projekt

Förteckning över projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet i utlysning 2020:2.PDF Här kan du läsa delegationsbeslutet för utlysning 2020:2.PDF

Utlysning 2020:1 och 2020:1 Bredband

Inkomna ansökningar

Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd till Utlysning 2020:1 och 2020:1 BredbandPDF.

Prioriterade projekt

Förteckning över projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet i Utlysning 2020.2 och 2020.2 BredbandPDF.

Utlysning 2019:2

Inkomna ansökningar

Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd till Utlysning 2019:2PDF

Prioriterade projekt

Förteckning över projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet i utlysning 2019:2PDF

Utlysning 2019:1

Inkomna ansökningar

Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd till Utlysning 2019:1PDF

Prioriterade projekt

Förteckning över projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet i utlysning 2019:1.PDF

Utlysning 2018:2

Inkomna ansökningar

Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd till Utlysning 2018:2PDF

Prioriterade projekt

Förteckning över projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet i utlysning 2018:2PDF.

Utlysning 2018:1

Inkomna ansökningar

Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd till Utlysning 2018:1PDF

Prioriterade projekt

Förteckning över projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet i utlysning 2018:1.PDF

Utlysning 2017:2

Inkomna ansökningar

Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd till Utlysning 2017:2PDF

Prioriterade projekt

Förteckning över projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet.PDF

Avslagna ansökningar av Tillväxtverket

Förteckning över projekt som avslagits av TillväxtverketPDF

Avslagna ansökningar av Strukturfondspartnerskapet

Förteckning över projekt som avslagits av StrukturfondspartnerskapetPDF

Senare beslut

Ansökan där beslut tas senarePDF

Utlysning 2017:1

Inkomna ansökningar

Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd till Utlysning 2017:1PDF

Prioriterade projekt

Förteckning över projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet.PDF

Utlysning 2017:1 Bredband

Inkomna ansökningar

Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd till Utlysning 2017:1 BredbandPDF