Tillväxtverket

Utlysningar

Det regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland öppnar vanligtvis för två utlysningar per år.

Aktuell utlysning

Ansök senast:

  • 2017-08-24
    Utlysning 2017:2 inom EU-programmet Övre Norrland (Regionalt strukturfondsprogram) är öppen för ansökningar för insatser som bidrar till sysselsättning och tillväxt i Övre Norrland. Läs mer om utlysningen

Godkända ansökningar från utlysning 2017:1 prioriteras på strukturfondspartnerskapets möte den 14 juni 2017.

Planerad utlysning

  • Utlysning 2018:1 beräknas öppna i slutet av 2017. Utlysningens inriktning bestäms senare under hösten 2017.

    Utlysningen planeras att vara öppen i slutet av 2017
    Läs mer om utlysningen