Tillväxtverket

Strukturfonds­partnerskapet i Övre Norrland

Strukturfondspartnerskapen i respektive programområde har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till de regionala strukturfondsprogrammen samt till det nationella socialfondsprogrammet.

Underlag för prioritering

Du som ledamot i Strukturfondspartnerskapet hittar aktuella underlag för prioritering genom att logga in

Programperioden 2014­–2020

Sven-Erik Österberg, Ordförande, Länsstyrelsen i Norrbottens län

Kommuner och landsting

Britta Flinkfeldt Jansson (S), Kommunförbundet, Arjeplogs kommun
Christer Rönnlund (M), Region Västerbotten, Lycksele
Erik Bergkvist (S), Västerbottens läns landsting
Harriet Classon (S), Vice ordförande, Region Västerbotten, Skellefteå
Lars Alriksson (M), Kommunförbundet, Gällivare kommun
Lars Bäckström (C), Region Västerbotten, Robertsfors

Maria Stenberg (S), Norrbottens läns landsting
Marianne Löfstedt (M), Region Västerbotten, Umeå
Marie-Louise Rönnmark (S), Region Västerbotten, Umeå
Peter Roslund (S), Kommunförbundet, Piteå kommun
Yvonne Stålnacke (S), Kommunförbundet, Luleå kommun

Arbetsförmedling och Försäkringskassa

Göran Nilsson, Arbetsförmedlingen Norra Norrland
Ingrid Nilsson, Försäkringskassan

Arbetsmarknadens organisationer

Ewa-May Karlsson (c), SKL, Vindeln
Ola Leander, TCO Norrbotten
Per-Erik Johansson, LO, Norra Sverige
Tomas Mörtsell (c), SKL, Storuman

Universitet och högskola

Johan Sterte, Luleå tekniska universitet

Näringsliv

Åsa Skiöld, Företagarna i Norrbotten

Länsstyrelse

Andreas Lind, Länsstyrelsen i Norrbottens län
Magdalena Andersson, Länsstyrelsen i Västerbottens län

Intresseorganisationer och föreningar

Barbro Lindgren, HSO

Sametinget

Ingrid Inga, Norrbottens län
Oscar Sedholm, Västerbottens län

Sekretariat för strukturfondspartnerskapet i Övre Norrland

Iiris Mäntyranta
Telefon, 010-225 53 76

Katarina Rönnbäck
Telefon, 010-225 54 19, 070-579 61 66

Läs mer om strukturfondspartnerskapet i Övre Norrlandlänk till annan webbplats.