Tillväxtverket

Aktuellt i Övre Norrland

Nyhetsartiklar från EU-programmet Övre Norrland

 • 2017-12-14

  Diskutera din projektidé

  Välkommen att diskutera din projektidé med Tillväxtverket och Region Västerbotten 9 och 10 januari, inför ansökan om stöd till Tillväxtverkets utlysning 2018:1 som är öppen under tiden 7 december – 1 februari. Läs hela artikeln
 • 2017-12-11

  Lär­konferens om samverkan inom besöks­näringen

  Den 9 november genomfördes den andra lärkonferensen mellan besöksnäringsprojekten som beviljats medel inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden. Läs hela artikeln
 • 2017-08-28

  Över 160 miljoner sökta i Norrbotten och Västerbotten

  Utlysning 2017:2 vid regionala strukturfonden i Norrbotten och Västerbotten innefattade totalt 17 projektansökningar - fem förstudier och tolv genomförandeprojekt. Totalt är det ansökningar för drygt 166 miljoner kronor. Läs hela artikeln
 • 2017-06-21

  13 prioriterade projekt i Övre Norrland

  Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland prioriterade 13 projekt för totalt drygt 50 miljoner kronor vid sitt sammanträde den 14 juni. Läs hela artikeln
 • 2017-06-07

  Möjligheter för ökat resultat­fokus

  Det var livliga diskussioner när Tillväxtverket i Övre Norrland bjöd in lokala utvecklingsansvariga, representanter från strukturfondspartnerskapet och andra aktörer till Skellefteå för att presentera och diskutera delutvärderingar kring tre olika tematiska mål inom programmet. 
  Läs hela artikeln
 • 2017-04-21

  Engagemang, driv och konkreta resultat

  Capacity Building in Swedish Lapland, INTILL, Effekt och AC Hållbar Export är fyra klustrade projekt som är tänkta att utbyta erfarenheter och dra lärdomar av varandra. I början av april samlades de i Skellefteå tillsammans med finansiärer, beslutsfattare, företagare och andra intressenter för att dela erfarenheter, lärdomar och resultat. Läs hela artikeln
 • 2017-03-31

  Krenova III - för kulturella och kreativa företag

  Krenova III i Skellefteå är en inkubator som främjar företags utveckling inom kulturella och kreativa näringar. Region Västerbotten driver inkubatorn som ett projekt som erbjuder 12 inkubatorsplatser per år, under de tre år som projektet pågår.  Läs hela artikeln
 • 2017-02-13

  Ansökningar för drygt 58 miljoner i Övre Norrland

  Totalt kom 14 ansökningar in till den regionala strukturfonden i Norrbotten och Västerbotten under de två senaste utlysningarna, där den ena hade inriktningen mot bredband. Det sammanlagda beloppet för de sökta projekten är dryga 58 miljoner kronor. Läs hela artikeln
 • 2016-12-22

  Dialogmöte om smart speciali­sering

  Hur ser glesbygdens speciella förutsättningar ut och vilket processtöd behöver regionala aktörer för att nå framgång i arbetet med smart specialisering? Hur kan universitet, forskning, kluster och plattformar nyttjas på bästa sätt? Behöver vi specialisera oss eller är diversifiering modellen? Det var några av de frågor som var på tapeten när Tillväxtverket bjöd in till dialog om smart specialisering.
  Läs hela artikeln
 • 2016-12-16

  14 prioriterade projekt och 147 miljoner kronor

  Totalt prioriterades 14 ansökningar i Norrbottens och Västerbottens län när Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland sammanträdde den 15 december. De prioriterade ansökningarna omfattar totalt ca 147 miljoner kronor och täcker samtliga insatsområden inom programmet. Läs hela artikeln
 • 2016-10-21

  Metoder anpassade efter mångfald

  Projektet Krenova III i Skellefteå har beviljats stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft. Projektledare Stina Berglund och Emilie Sjölund, som är projektkoordinator, tog emot Tillväxtverket för ett studiebesök i oktober. 
  Läs hela artikeln
 • 2016-09-23

  Stort intresse kring utvärdering och lärande

  Drygt 80 intresserade kom när Tillväxtverket anordnade ett seminarium kring utvärdering av regional tillväxtpolitik. Åhörarna fick höra om hur de regionalt utvecklingsansvariga och Tillväxtverket ser på utvärdering och lärande.
  Läs hela artikeln
 • 2016-07-06

  Dialogmöte kring ett fossilfritt transportsystem

  Industrins utsläpp från fordonsbränsle är en stor källa till regionens utsläpp av koldioxid. Transporter och arbetsmaskiner är därför särskilt viktiga insatser under programperioden för EU:s regionala utvecklingsfond. Läs hela artikeln