Tillväxtverket

Aktuellt i Övre Norrland

Nyhetsartiklar från EU-programmet Övre Norrland

 • 2018-03-15

  eGrand Prix Nordic - ett rally för elbilar

  I slutet av februari kördes, för tredje året i rad, ett elbilsrally mitt i smällkalla vintern i Norrbotten. Rallyt anordnades inom projektet, Lika bra med CELLER-i, som finansieras genom EU-programmet Övre Norrland. Rallyt med det stolta namnet, eGRAND PRIX Nordic, hade underrubriken Världens Nordligaste elbilsrally. Läs hela artikeln
 • 2018-02-06

  170 miljoner sökta i Norrbotten och Västerbotten

  Totalt 18 projektansökningar, varav två är förstudier, omfattande nästan 170 miljoner kronor kom in till utlysning 2018:1 vid det regionala strukturfonds­programmet i Övre Norrland.  Läs hela artikeln
 • 2017-12-11

  Lär­konferens om samverkan inom besöks­näringen

  Den 9 november genomfördes den andra lärkonferensen mellan besöksnäringsprojekten som beviljats medel inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden. Läs hela artikeln
 • 2017-08-28

  Över 160 miljoner sökta i Norrbotten och Västerbotten

  Utlysning 2017:2 vid regionala strukturfonden i Norrbotten och Västerbotten innefattade totalt 17 projektansökningar - fem förstudier och tolv genomförandeprojekt. Totalt är det ansökningar för drygt 166 miljoner kronor. Läs hela artikeln
 • 2017-06-21

  13 prioriterade projekt i Övre Norrland

  Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland prioriterade 13 projekt för totalt drygt 50 miljoner kronor vid sitt sammanträde den 14 juni. Läs hela artikeln
 • 2017-06-07

  Möjligheter för ökat resultat­fokus

  Det var livliga diskussioner när Tillväxtverket i Övre Norrland bjöd in lokala utvecklingsansvariga, representanter från strukturfondspartnerskapet och andra aktörer till Skellefteå för att presentera och diskutera delutvärderingar kring tre olika tematiska mål inom programmet. 
  Läs hela artikeln
 • 2017-04-21

  Engagemang, driv och konkreta resultat

  Capacity Building in Swedish Lapland, INTILL, Effekt och AC Hållbar Export är fyra klustrade projekt som är tänkta att utbyta erfarenheter och dra lärdomar av varandra. I början av april samlades de i Skellefteå tillsammans med finansiärer, beslutsfattare, företagare och andra intressenter för att dela erfarenheter, lärdomar och resultat. Läs hela artikeln
 • 2017-03-31

  Krenova III - för kulturella och kreativa företag

  Krenova III i Skellefteå är en inkubator som främjar företags utveckling inom kulturella och kreativa näringar. Region Västerbotten driver inkubatorn som ett projekt som erbjuder 12 inkubatorsplatser per år, under de tre år som projektet pågår.  Läs hela artikeln
 • 2017-02-13

  Ansökningar för drygt 58 miljoner i Övre Norrland

  Totalt kom 14 ansökningar in till den regionala strukturfonden i Norrbotten och Västerbotten under de två senaste utlysningarna, där den ena hade inriktningen mot bredband. Det sammanlagda beloppet för de sökta projekten är dryga 58 miljoner kronor. Läs hela artikeln