Tillväxtverket
eu-logotyp

Projektexempel

Läs artiklar om projekt från programmet Östra Mellansverige.

  • Biomaterial minskar utsläpp på sjukhuset

    Forskare tittar på provrör eller en glasbehållare Kraven på effektivitet och hygien gör sjukvården skyldig till stor miljöpåverkan. Användningen av engångsprodukter i plast ökar, och de stora volymerna bidrar till koldioxidutsläpp, vilket i sin tur leder till ökad global uppvärmning.
  • Kompetens- en utmaning för fyra branscher

    Tomas Kvist, projektledare Karriär Västmanland som ingår i projektet Smart 4U. ”Smart 4U” är ett projekt som ska skapa regional tillväxt genom effektiv samordning inom Västmanlands fyra styrkeområden. Genom att samverka över branschgränserna kan synergier skapas som hjälper företag att växa. Och en av de gemensamma utmaningarna är ett stort behov av kvalificerade medarbetare.
  • Digitali­sering hjälper besöks­näringen konkurrera inter­nationellt ­

    Mälsåkers slott, Stockholm Country Break Globalisering och digitalisering ställer nya krav på företagen inom besöksnäringen. Genom projektet Digital Destinationsutveckling kan företagen i Sörmland få hjälp att komma igång och skapa arbetssätt och tjänster som står sig i den internationella konkurrensen.