Tillväxtverket
eu-logotyp

Förutsättningar under 2014-2020

Det regionala programmet för Östra Mellansverige som rör Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) är beslutade av EU-kommissionen.

Nytt sätt att arbeta

Under programperioden 2014-2020 är ambitionen att skapa fler strategiska satsningar för att effekterna av projekten ska bli bestående.

De involverade parterna, det vill säga Strukturfondspartnerskapet, Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet samt de fem regionalt tillväxtansvariga organisationerna inom Östra Mellansverige, vill därför bidra till ett mer samlat arbetssätt.

Ni som förbereder projekt och satsningar behöver tänka på och planera för ett tydligt aktivt ägarskap och att ni kan säkerställa långsiktiga effekter av projektet inom den ordinarie verksamheten.

Förbered er ansökan genom att vässa och förankra idéer, hitta samverkanspartners och knyt upp er mot strategiska aktörer, det vill säga aktörer som har ett legalt ansvar för den målgrupp ni vill nå.

Förändrade utlysningar

Det här arbetssättet kommer att sätta avtryck på kommande utlysningar. Främst vill man se satsningar, som passar in i strukturomvandlande processer.

Årsplanering för 2016

Läs mer om bland annat hur fördelningen av pengar ser ut inom programmet och om kommande utlysningar under 2016.

Ladda ner dokumentet Årsplan 2016 Östra MellansverigePDFBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.