Tillväxtverket
eu-logotyp

EU-kommissionär vill se fler kvinnliga företagsledare i Sverige

Den nya EU-programperioden närmar sig på riktigt. Det blev än mer tydligt i fredags när EU-kommissionär Elisa Ferreira och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg signerade överrenskommelsen som är en förutsättning för samarbete mellan Sverige och Bryssel.

EU-kommissionär Elisa Ferreira och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

- En sak som förvånade mig är att det är en låg andel kvinnor som driver privata företag, säger kommissionär Elisa Ferreria. På bilden syns hon, Anna-Caren Sätherberg och även EU-kommissionens Helena Sundblad Schäfer längst till höger.

Samarbetet, eller partnerskapsöverrenskommelsen som den egentligen heter, gäller de fyra fonderna Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden), Fonden för en rättvis omställning, Europeiska socialfonden+ och Europeiska havs- och fiskerifonden. Tillväxtverket har hand om de två förstnämnda fonderna och avtalet gäller för åren 2021-2027.

Det var i fredags som Tillväxtverket i Östersund fick besök av den portugisiska EU-kommissionären Elisa Ferreira och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg. Anledningen var att de båda skulle skriva under den svenska partnerskapsöverrenskommelsen, som anger Sveriges strategiska inriktning för de fyra fonderna.

Elisa Ferreira, som är ansvarig för sammanhållning och reformer i EU-kommissionen, höll ett huvudtal innan presskonferensen, där flertalet lokala medier deltog.

– För mig är sammanhållning att komma och föra dialog med människor i olika verkligheter och miljöer. Och att komma till Sverige är alltid en genuint nöje, inledde hon.

"Den svenska modellen", där alla involverade parter samverkar och arbetar tillsammans, var en sak hon nämnde.

Prat runt bord.

Anna Larson, regeringskansliet, Anna-Caren Sätherberg, Cesar Vargas Iglesias, regeringskansliet och Fransisca Ramsberg.

Hon pratade också återkommande om innovationskraften hos små och medelstora företag i Sverige.

– Vi ser på vår statistik att Stockholm är den mest innovativa regionen av alla 240 regioner i Europa. Västra, södra och delar av mellersta Sverige är också bland topp 25. Vi kan diskutera hur man mäter innovation, men det är ändå ett bevis på att Sverige är en nation som är väldigt högt värderad när det gäller innovationskomponenten.

Men hon påtalade också att innovation är störst inom storstäderna, inom vissa branscher och inom större företag. Därför tyckte hon att det var intressant att fått höra hur små och medelstora företag, och ibland även mikroföretag, ska inkluderas i visionen.

Elisa Ferreira kommenterade även kvinnors företagsledande i Sverige.

– En sak som förvånade mig mycket är att det är en låg andel kvinnor som driver privata företag. Vi förväntar oss därför att stödet för innovation, som är en betydande del av partnerskaps­överrenskommelsen, ska minska dessa ojämnheter. Innovation är faktiskt kärnan för en ökad produktivitet och den här ökningen är vad vi siktar mot när vi pratar om omvandlingar och självupprätthållande dynamik.

Partnerskapsöverrenskommelsen är påskriven och klar.

Partnerskapsöverrenskommelsen är påskriven och klar.

Kommissionären pratade också om partnerskapsöverrenskommelsen som ett kontrakt mellan Sverige och EU:s institutioner. Hon påpekade att det blir Sveriges vision för en tioårsperiod (som en programperiod genererar i tid, reds. anm.) i frågorna som berörs.

Patrik Sällström, ställföreträdande avdelningschef Regioner, deltog under Elisa Ferreiras besök i Östersund.

Patrik Sällström.

Patrik Sällström.

– Besöket till Östersund och Jämtland är ett bra tillfälle att visa på de speciella förutsättningar som råder i stora delar av Sverige, det vill säga fjäll, sjöar, gleshet och långa avstånd. Det är både en utmaning men ger också fantastiska möjligheter.

Han var också glad att överrenskommelsen var påskriven.

– Besöket och lanseringen av partnerskapsöverenskommelsen är en markering att förhandlingarna av de enskilda programförslagen är i slutfas och att vi snart kan sparka igång genomförandet.

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg var också tillfreds med signeringen.

– Jag är glad över att vi nu är överens med EU-kommissionen om den strategiska inriktningen för de fyra EU-fonderna som i Sverige totalt omfattar cirka 40 miljarder kronor för programperioden. Ett viktigt bidrag till regeringens prioriteringar för att driva på klimatomställningen, skapa jobb i hela landet och stärka sammanhållningen i Sverige.

Efter besöket på Tillväxtverket fortsatte följet, som bestod av deltagare från EU-kommissionen, regeringskansliet och näringsdepartementet, till flera olika EU-projekt. Bland annat besöktes Vålådalen och Tassåsen Sami village, projektet Heimbygda som ska vidga bilden av landsbygden och Augmented sports på Mittuniversitetet som bland annat har en vindtunnel för simulering av väldigt hög klass.

Läs mer om mål och inriktning för Regionalfondens och Fonden för en rättvis omställning 2021-2027.

Fransisca Ramsberg, överdirektör på Tillväxtverket, höll ett inledande tal.

Fransisca Ramsberg, överdirektör på Tillväxtverket, höll ett inledande tal.

Partnerskapsöverrenskommelsen

Tecknas mellan EU-kommissionen och varje medlemsstat. I den svenska överenskommelsen beskrivs Sveriges strategiska inriktning för för programperioden 2021–2027 för följande fonder:

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden
  • Fonden för en rättvis omställning
  • Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden
  • Europeiska socialfonden+ .