Tillväxtverket
eu-logotyp

Delta i workshop om den digitala omställningen

Regional utveckling kräver internationell samverkan. Och samverkan över fonder och gränser ger större möjligheter. Passa på att testa makroregionalt samarbete i praktiken under en konkret utformad workshop i januari.

Dagens samhällsutmaningar är ofta komplexa och svåra att hantera för en enskild kommun, region eller ett land. EU:s strategi för Östersjöregionen erbjuder möjligheter till att gemensamt tackla dessa utmaningar, baserat på tvärsektoriellt, transnationellt och flernivåsamarbete.

EU:s strategi för Östersjöregionen är en av idag fyra makroregionala strategier som erbjuder ett nytt samarbetsformat, där fler aktörer kan samarbeta över nationsgränser i en långsiktig och mer flexibel samarbetsstruktur.

Den 18 januari finns det möjlighet att delta i en workshop om detta digitalt.

Läs mer och anmäl dig här.