Tillväxtverket
eu-logotyp

Vad har hänt med EU-pengarna i mellersta Sverige?

Sedan 2014 har EU:s regionalfond och svenska regionala aktörer investerat många miljoner kronor för att bidra till hållbar tillväxt i regionerna. Men vad har hänt med pengarna? Vad har de genererat för resultat?

Omslag på portföljanalyserna.

Nu släpper tre av Sveriges åtta regionalfondsprogram varsin portföljanalys av respektive programs insatser och beskriver resultat och nyttor med dessa. Ta del av de lättöverskådliga rapportena genom länkarna nedan.

Att förbättra vården, skapa en mer effektiv energianvändning och gynna den ekonomiska tillväxten. Det är tre områden som regionalfondsprogrammet Stockholm arbetar inom och som har stark koppling till de globala målen i Agenda 2030. Här kan du läsa analysen från regionalfondsprogrammet Stockholm. Öppnas i nytt fönster.

Regionalfondsprogrammet Norra Mellansverige ska bidra till fler tillväxtföretag, ett mer diversifierat näringsliv och ökad innovationsförmåga. Insatserna ska också generera bättre tillgång till bredband, mer energieffektiva företag och en ökad användning av förnybar energi. Här kan du läsa analysen från Regionalfondsprogrammet Norra Mellansverige. Öppnas i nytt fönster. 

Projekten som genomförs genom regionalfondsprogrammet Östra Mellansverige ska främja forskning och innovation, stärkt konkurrenskraft och en omställning till en mer koldioxidsnål ekonomi. Små och medelstora företag är primär målgrupp för programmets insatser. Här analysen för programmet Östra Mellansverige. Öppnas i nytt fönster.

Regionalfonden eller EU:s regionalfond heter egentligen Europeiska regionala utvecklingsfonden och är EU:s fond för ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och stärkt regional utveckling.

Läs mer här.