Tillväxtverket
eu-logotyp

Hur bidrar Regionalfonden Stockholm till Agenda 2030?

Regionalfondsprogrammens projekt ska jobba med innovativa insatser för att lösa utpekade regionala utmaningar. Men hur mappar insatser och projekt mot FN:s globala mål i Agenda 2030? Det tog programmet Stockholm reda på.

framsida

Rapporten.

Programmets handläggare och ansvarige har själva skrivit rapporten som ämnar ge läsaren en överblick av de projekt som finns och hur projekten uppfyller målen. Utöver det ville programmet sätta insatserna i ett större sammanhang, och undersökte vilken koppling de har till FN:s globala mål.

- Vi har inom Regionalfondsprogrammet Stockholm gärna velat integrera Agenda 2030 på ett tydligare sätt och väva samman den med EU:s hållbarhetsaspekter och programmets andra insatsområden och prioriteringar. Att ta fram en portföljanalys med tydligt fokus på Agenda 2030 och Regionalfonden Stockholms bidrag till de globala målen var ett sätt att närma sig den visionen, säger Lisa Kareliusson, programansvarig för Regionalfonden Stockholm.

Vad upptäckte ni?

- Det var roligt att se att de mål som vi antog att programmet borde bidra till i Agenda 2030 stämde när analysen genomfördes, säger Lisa Kareliusson och fortsätter:

- Det var också ett givande arbete att konkretisera och definiera de globala målen utifrån en regional kontext. Det är något vi kommer ha användning av under nästa programperiod och i vår kontakt med sökanden.

Men det fanns en ytterligare dimensson bakom idén.

- Vi tänkte också att arbetsmetoden, att belysa resultat med en tydlig regional koppling till Agenda 2030, kunde ha ett kommunikativt värde då många av våra målgrupper arbetar mycket med genomförandet av agendan.

Är du nyfiken på vilka mål i Agenda 2030 som projektet indirekt jobbar emot. Bläddra i den lättöverskådliga rapporten här. Öppnas i nytt fönster.

Regionalfonden eller EU:s regionalfond heter egentligen Europeiska regionala utvecklingsfonden och är EU:s fond för ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och stärkt regional utveckling.

Läs mer här. Öppnas i nytt fönster.