Tillväxtverket
eu-logotyp

React-EU ska bidra till omställning i pandemin 

Insatsen ska bidra till att Sveriges företag och regioner kan återhämta och ställa om för att möta effekterna av coronapandemin.

Mellan 2021 och 2023 finansierar EU ett omställningsarbete till följd av coronapandemin. Pengarna ska stärka näringslivets förmåga att ställa om och utifrån regionala behov ska företagen erbjudas hjälp. Det kan handla om rådgivning, coachning, finansiella stöd och andra insatser riktade till små och medelstora företag.

Från första kvartalet 2021 beräknas regionala aktörer kunna söka medel genom utlysningar som kommer att annonseras av Tillväxtverket. I utlysningarna kommer det att framgå vilka områden och vilken typ av insatser som är aktuella för respektive region. Där kommer även kontaktpersoner att anges för eventuella frågor.

React-EU är riktata mot sex tematiska inriktningar. Regionerna kommer ha möjlighet att bedriva projekt inom följande inriktningar:

 • Digital omställning
  Exempel på insatser som kan få stöd är digitalisering, automatisering, robotisering.
 • Grön omställning
  Exempel på insatser som kan få stöd är cirkulär ekonomi, energieffektivisering, klimat och elektrifiering.
 • Innovation
  Exempel på insatser som kan få stöd är teknikutveckling, regionala styrkeområden, innovationsfrämjande system.
 • Internationalisering
  Exempel på insatser som kan få stöd är att stödja små och medelstora företags internationaliseringsförmåga, investeringsfrämjande.
 • Företagsfrämjande systemet
  Exempel på insatser som kan få stöd är utveckling av metoder och verktyg, samverkan och samordning.
 • Branschsatsningar
  Exempel på insatser som kan få stöd är projekt som riktar sig mot till exempel besöksnäringen eller kulturella och kreativa näringar.
Finansieringen från React-EU kommer att genomföras inom det Nationella regional-fondsprogrammet men pengarna ska fördelas regionalt enligt en framtagen fördelningsnyckel.

Läs mer om det Nationella regionalfondsprogrammet.

React-EU pågår till och med 2023.

Fakta om insatsen

Geografiskt område

React-EU omfattar hela Sverige.

Budget från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Genom React EU förstärks finansieringen i det pågående Nationella regionalfondsprogrammet med 534 miljoner kronor i ett första skede. Under hösten 2021 kommer ytterligare medel att tillföras Sverige och regionalfonden utifrån hur hårt landet drabbats i förhållande till andra länder i EU. Genomförandet av React-EU pågår fram till 2023.

Medfinansiering

Medfinansieringen, utöver EU-medel, kan vara 0-25 procent beroende på typ av projekt.

Kontakt

Besöksadress: Västgötagatan 5 (T-bana Medborgarplatsen)

Postadress: Box 4044, 102 61 Stockholm

Telefon: 08-681 91 00

E-postadress: nationella.regionalfondsprogrammet@tillvaxtverket.se