Tillväxtverket
eu-logotyp

Se filmen om arbetet med Regionalfondens programteori

Under hösten arbetade regionerna, Tillväxtverket och ytterligare några myndigheter med att ta fram en programteori för de nya regionalfondsprogrammen. Arbetet dokumenterades och nu kan du se den färdiga filmen som beskriver processen och resultatet så lång.

Jonas Örtquist syns i bild, ett klipp från filmen. Länk till filmen nedan.

Jonas Örtquist, samordnare i förberedelserna för EU:s programperiod 2021-2027, syns i ett klipp från filmen. Länk till filmen nedan.

Programteorin är en del i förberedelsearbetet för EU:s nya programperiod, 2021-2027, och processen med att ta fram teorin var utmanande, men viktig.

- Att jobba med programteorier är krävande och komplext, i synnerhet inom ERUF där mångfalden av aktörer och perspektiv från olika sektorer och nivåer finns med. Att nå en gemensam förståelse, begreppsapparat och syn på olika investeringar som görs inom regionalfondsprogrammen utgjorde emellertid en viktig del och lade en grund för den fortsatta processen, säger Jonas Örtqvist, samordnare i förberedelserna för EU:s programperiod 2021-2027.

Nu kan regionerna och Tillväxtverket ha nytta av programteorin i framtagandet av de nya regionalfondsprogrammen för Sverige.

Se vår film:Så jobbade vi tillsammans fram en programteori".

Vill du få mer information om vad en programteori är, se denna film:
"Vad är en programteori?"

Läs också mer om Tillväxtverkets förberedelsearbete inför nästa programperiod på sidan: EU:s programperiod 2021-2027.

Kontakt

Har du frågor om arbetet?

Kontakta Jonas Örtquist, Emelie Johansson eller Anna Ryttberg på Tillväxtverket.
namn.namn@tillvaxtverket.se