Tillväxtverket
eu-logotyp

Tillväxtverket utses till förvaltande myndighet för nytt EU-program 

Tillväxtverket utses till förvaltande myndighet för den nya Fonden för en rättvis omställning, FRO, som ska genomföras under programperioden 2021-2027.  

-Väljer man att se bortom coronakrisen är den nya fonden ett mycket viktigt och bra instrument för att arbeta med klimatomställning, säger enhetschef John Wallon. 

Fonden för en rättvis omställning, på engelska Just Transition Fund, JTF, ska ge stöd till alla medlemsländer men framför allt till de områden och regioner där klimatomställningens påverkan är som störst. Fonden ska bidra till att mildra de ekonomiska och sociala konsekvenserna i de regioner och sektorer som, på grund av beroendet av fossila bränslen eller energiintensiva industrier, påverkas mest av omställningen.

Fondens investeringar i Sverige kommer att handla om minst 376 miljoner euro inklusive medfinansiering och ska gå till åtgärder för klimatomställning i stål- och gruvindustrin i Norrbotten och Västerbotten, alltså i EU-programområdet Övre Norrland. I Tillväxtverkets uppdrag ingår att, i samråd med berörda myndigheter och aktörer, ta fram en omställningsplan som pekar ut vilka insatser som bäst kan bidra till en omställning av Övre Norrlands stålindustri.

Vad tycker Tillväxtverket om det nya uppdraget?

- Så här mitt i coronastormens öga är beslutet om att inrätta Fonden för en rättvis omställning av naturliga skäl inte det som tilldrar sig mest intresse och inte heller det som är viktigast för att akut rädda varken företag eller ett samhälle i ekonomisk kris. Väljer man däremot att se bortom krisen så är den nya fonden ett mycket viktigt och bra instrument för att stimulera en omställning av fossilberoende industrier. En omställning som på sikt är helt nödvändig och som ligger i linje både med Sveriges och EU:s mål om att uppnå klimatneutralitet, säger John Wallon och fortsätter: 

- Med rötterna i Pite(å) och som chef för enheten Regional tillväxt norra Sverige tycker jag att det är spännande att fondens framtida investeringar kommer att äga rum just i Norrbotten och Västerbotten. Tänk om fonden kan bidra till att Övre Norrland lyckas bli en både hållbar och klimatneutral region och därmed ett så kallat gott exempel som andra kan dra lärdom av. Det är i alla fall vad jag hoppas på.

I och med att Tillväxtverket får regeringsuppdraget och utses till förvaltande myndighet för programet är myndigheten nu förvaltande myndighet för elva EU-program. 

Fonden för en rättvis omställning är en del av investeringsplanen för EU-kommissionens gröna giv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som handlar om att göra EU klimatneutralt.

Här kan du läsa mer om Fonden för en rättvis omställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Har du frågor? Kontakta:

John Wallon
namn.efternamn@tillvaxtverket.se