Tillväxtverket
eu-logotyp

Nyheter om våra EU-fonder

Aktuella artiklar om våra EU-fonder och det pågående förberedelsearbetet inför nästa programperiod.


 • En halv miljard för ett hållbart Västsverige – nu kör vi!

  En stor av EU:s budget går till olika projekt för ett sammanhållet och mer konkurrenskraftigt Europa. Under åren 2021-2027 har Västsverige tilldelats ungefär en halv miljard kronor för att utveckla näringslivet.

 • Digitalt öppet hus i Övre Norrland

  Driver ni projekt i Övre Norrland? Nu kan ni som planerar att söka finansering inom Regionalfonden boka in digitala möten med oss för att diskutera projektidéer som matchar någon av de utlysningar som öppnar den 17 november. Region Norrbotten och Reg...

 • Testa din projektidé

  Alla projekt börjar med en idé. Vill ni berätta mer och testa om er projektidé passar in i Regionalfonden för Skåne-Blekingeprogrammet?

 • Tillväxtverket förbereder för upphandling av riskkapital

  Tillväxtverket avser att under 2022-2023 upphandla nio mandat för riskkapitalförvaltning. Ett nationellt mandat för en Klimatfond och åtta mandat för regionala riskkapitalfonder.

 • EU-kommissionär vill se fler kvinnliga företagsledare i Sverige

  Den nya EU-programperioden närmar sig på riktigt. Det blev än mer tydligt i fredags när EU-kommissionär Elisa Ferreira och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg signerade överrenskommelsen som är en förutsättning för samarbete mellan Sverige och B...

 • Tjugonio nya EU-utlysningar hos Tillväxtverket

  Nu finns det 29 nya utlysningar med koppling till EU på tillvaxtverket.se. Utlysningarna berör Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning och går att söka 1-15 september.


 • Vi firar EU-dagen med en ny programperiod

  Den nionde maj infaller EU-dagen och vi på Tillväxtverket firar det extra med att inleda Regionalfondens programperiod 2021-2027. Under flera år har en stor organisation kring programmen, förberett sig för att arbeta för ett smartare, grönare och mer...

 • Utveckling i företag med stöd av EU:s regionalfond - innan och under pandemin

  Hur klarar sig företag vid plötsliga, större, oförutsedda händelser som en pandemi? Det är ett outforskat område. Den här studien analyserar hur 19 000 företag som tagit emot stöd av EU:s regionalfond klarade av covid 19-pandemins första år.


 • Kickoff för EU:s regionalfond 2021–2027

  Nu lanserar vi den nya programperioden för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden), men vad innebär det? Vad handlar egentligen Regionalfonden om? Vilka områden kommer ni att kunna söka finansiering inom?

 • Så har EU:s regionalfond bidragit till utveckling i Sverige

  Under sju år har EU tillsammans med regionala offentliga och privata aktörer investerat drygt 12 miljarder kronor i mer än 1000 projekt i hela Sverige. Här är tre rapporter som berättar om resultaten i Övre Norrland, Skåne-Blekinge och Östra Mellansv...

 • Regionalfondens bidrag till utveckling i Skåne-Blekinge

  Låg produktivitet, låg sysselsättningsgrad och stora skillnader inom regionen. Det är tre huvudutmaningar för hållbar regional utveckling i Skåne och Blekinge. Den här rapporten sammanfattar vad EU:s regionalfond har finansierat i området under 2014-...

 • Avslutade projekt i Östra Mellansverige för program­ perioden 2014-2020

  Hur kan robotik bli den ledande tvärsektoriella tekniken på en global marknad? Hur ska antalet elbilar på vägarna bli fler? Och hur ökar vi kommersialiseringen av innovationer inom vården? Det är frågor som några EU-projekt i Uppsala, Västmanlands, S...

 • Ge era synpunkter på nya offentliga riskkapitalmandat

  Tillväxtverket kommer som förvaltande myndighet av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) utveckla en tredje generation av finansieringsinstrument. Nu får du chansen att tycka till om hur instrumenten ska utformas.

 • Ny programperiod - Vad händer i Västsverige?

  Den 11 november bjöd Västra Götalandsregionen, Region Halland och Handelshögskolan i Göteborg in till ett seminarium för att ge en överblick över kommande år inom EU:s strukturfonder.