Tillväxtverket
eu-logotyp

Inkomna ansökningar

Här hittar ni information om projektansökningar som kommit in till de senaste ansökningsomgångarna i det regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige

Ansökningsomgång 2016:1

Ansökningsomgång 2016:1 pågick under tiden xxx

Inkomna ansökningar
Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd i ansökningsomgång 2016:1

Prioriterade projekt
Förteckning över projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet.