Tillväxtverket

Utlysningar

Det regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige öppnar kontinuerligt för ansökningar under året.

Aktuell utlysning

Ansök senast:

  • 2017-08-31
    Utlysning 2017:3 för det regionala strukturfonds­programmet Norra Mellansverige öppnar för ansökningar inom insatsområde 1, 3 och 4. Det handlar om att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, öka konkurrenskraften för små och medelstora företag och att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer. Läs mer om utlysningen

Planerad utlysning

För närvarande är inte någon utlysning planerad.