Tillväxtverket

Projektexempel

Läs artiklar om projekt från programmet Norra Mellansverige.

 • Spel- och besöks­näringen utvecklas tillsammans

  Bild från projektet Gamification
  Gamifiering betyder att man använder den mekanik och design som finns i spel och tillämpar den inom andra verksamheter. Nu ska gamifiering hjälpa Dalarna att bli norra Europas ledande och mest spännande besöksdestination.
 • Utbyggt bredband gynnar glesbygden i Värmland

  Maskin som används för att lägga ner fiberkabel
  Torsby kommun i Värmland är till stor del en glesbygd. Ett väl utbyggt fibernät är därför extra viktigt för att bygden ska kunna överleva och för att människor ska kunna bo och jobba där. Projektet som bygger ut bredband i Värmland är ett av flera i norra Sverige.

 • Digitalisering och export skapar nya företag

  Bild från projektet Prototyping Internationalisering och Kommersialisering
  Innovationsklustret Fiber Optic Valleys nya projekt SME Prototyping Internationalisering och Kommersialisering arbetar för att regionernas små och medelstora företag ska öka sin innovationsförmåga och få fart på sin digitalisering.
 • Kunskapsväxling ska sätta fart på tillväxten

  Bild från BR Wiks Åkeri, ett av de företag som är anslutna till DalaFrakt
  Ett kunskapsutbyte mellan akademi och näringsliv, enligt engelsk modell, ska få fler små och medelstora företag i Dalarna och Gävleborg att bli mer konkurrenskraftiga.
 • Win-Win vill bredda Dalarnas näringsliv

  Bild från projektet Säker Trafik Dalarna AB
  Meningen är att Win-Win ska utveckla processer och metoder som konkret bidrar till utvecklingen av ett starkt och varierat näringsliv i Dalarna. Näringsliv, offentlig verksamhet och akademi ska samtliga vinna på samverkan.