Tillväxtverket
eu-logotyp

Inkomna ansökningar

Här hittar ni information om projektansökningar som kommit in till de senaste utlysningarna (ansökningsomgångarna) i det regionala strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland.

Ansökningsomgång 2020:2

Ansökningsomgång 2020:2 pågick under 15 juni-10 oktober 2020.

Inkomna ansökningar
Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd i ansökningsomgång 2020:2 Pdf, 111.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Extrainsatt ansökningsomgång covid -19

Ansökningsomgången pågick under 27 april - 8 maj 2020.

Inkomna ansökningar
Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd i Extrainsatt ansökningsomgång covid -19 Pdf, 36.6 kB, öppnas i nytt fönster..

Ansökningsomgång 2020:1

Ansökningsomgång 2020:1 pågick under 10 december 2019 - 10 mars 2020.

Inkomna ansökningar
Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd i ansökningsomgång 2020:1 Pdf, 140.9 kB..

Ansökningsomgång 2019:2

Ansökningsomgång 2019:2 pågick under 5 juni - 5 september 2019.

Inkomna ansökningar
Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd i ansökningsomgång 2019:2 Excel, 17.3 kB, öppnas i nytt fönster..

Prioriterade projekt
Förteckning över projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet 2019:2 Excel, 17.3 kB, öppnas i nytt fönster..

Ansökningsomgång 2019:1

Ansökningsomgång 2019:1 pågick under 14 december 2018 - 14 mars 2019.

Inkomna ansökningar
Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd i ansökningsomgång 2019:1 Excel, 26.2 kB, öppnas i nytt fönster..

Prioriterade projekt
Förteckning över projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet 2019:1 Excel, 26.2 kB, öppnas i nytt fönster..