Tillväxtverket
eu-logotyp

Inkomna ansökningar

Här hittar ni information om projektansökningar som kommit in till de senaste utlysningarna (ansökningsomgångarna) i det regionala strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland.

Ansökningsomgång 2020:2

Ansökningsomgång 2020:2 pågick under 15 juni-10 oktober 2020.

Inkomna ansökningar
Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd i ansökningsomgång 2020:2PDF

Extrainsatt ansökningsomgång covid -19

Ansökningsomgången pågick under 27 april - 8 maj 2020.

Inkomna ansökningar
Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd i Extrainsatt ansökningsomgång covid -19PDF.

Ansökningsomgång 2020:1

Ansökningsomgång 2020:1 pågick under 10 december 2019 - 10 mars 2020.

Inkomna ansökningar
Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd i ansökningsomgång 2020:1PDF.

Ansökningsomgång 2019:2

Ansökningsomgång 2019:2 pågick under 5 juni - 5 september 2019.

Inkomna ansökningar
Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd i ansökningsomgång 2019:2Excel.

Prioriterade projekt
Förteckning över projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet 2019:2Excel.

Ansökningsomgång 2019:1

Ansökningsomgång 2019:1 pågick under 14 december 2018 - 14 mars 2019.

Inkomna ansökningar
Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd i ansökningsomgång 2019:1Excel.

Prioriterade projekt
Förteckning över projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet 2019:1Excel.