Tillväxtverket
eu-logotyp

Inkomna ansökningar

Här hittar ni information om projektansökningar som kommit in till de senaste utlysningarna (ansökningsomgångarna) i det regionala strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland.

Ansökningsomgång 2016:1

Ansökningsomgång 2016:1 pågick under tiden 11 januari - 10 mars 2016.

Inkomna ansökningar
Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd i ansökningsomgång 2016:1PDF

Prioriterade projekt
Förteckning över projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet.PDFBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.