Tillväxtverket

Strukturfonds­partnerskapet i Mellersta Norrland

Strukturfondspartnerskapen i respektive programområde har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till de regionala strukturfondsprogrammen samt till det nationella socialfondsprogrammet.

Underlag för prioritering

Du som ledamot i Strukturfondspartnerskapet hittar aktuella underlag för prioritering genom att logga in

Programperioden 2014­–2020

Robert Uitto (s), ordförande, Region Jämtland Härjedalen

Kommun och landsting

Sten-Ove Danielsson, Ånge kommun
Elisabeth Lassen, Sollefteå kommun
Jonny Lundin, Härnösand kommun
Anna-Karin Sjölund, Landstinget Västernorrland
Erik Lövgren, Landstinget Västernorrland

Per Wahlberg, Landstinget Västernorrland
Margareta Winberg, Region Jämtland Härjedalen
Bo Danielsson, Region Jämtland Härjedalen
Eva Hellstrand, Åre kommun
Jan-Olof Andersson, Strömsunds kommun
Gunilla Zetterström Bäcke, Härjedalens kommun

Arbetsmarknadens parter

Maj Eriksson, SACO,
Conny Hansson, LO
Maj-Lis Persson, TCO
Elvy Söderström, Sveriges kommuner och landsting

Länsstyrelser

Jöran Hägglund, Jämtlands län
Gunnar Holmgren, Västernorrlands län

Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen

Johan Tegnhed, Arbetsförmedlingen
Charlott Ax, Försäkringskassan

Universitet

Christer Fröjdh, Mittuniversitet

Näringsliv

Peter Vomacka, Handelskammaren

Intresseorganisationer och föreningar

Louise Öhnstedt, Coompanion

Sametinget

Carola Fjällström, Sametinget
Magnus Rehnfeldt, Sametinget

Sekretariat för strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland

Maria Jonasson
E-post: maria.jonasson@regionjh.se
Telefon: 063-14 65 67