Tillväxtverket

Projektexempel

Läs artiklar om projekt från programmet Mellersta Norrland

 • Gemensam storsatsning på Mittstråket

  Bild från projektet Mittstråket
  Mittstråket är en viktig öst-västlig transportsträcka mellan Sundsvall och Storlien som länge varit eftersatt. Nu kraftsamlar sex kommuner, två län och Trafikverket tillsammans för kortare restider och säkrare trafik.
 • Bredband till hela Västernorrland

  Bild från projektet Dig 2020
  År 2020 ska 90 procent av alla företag i Västernorrland ha tillgång till snabbt bredband. Bakom satsningen Dig. 2020 står Länsstyrelsen och länets samtliga kommuner.
 • Industriföretagen lockar ny arbetskraft

  Ungdomar gör chokladdoppade tunnbrödschips på Mörsjö Deli
  Industrilyftet ska stärka konkurrenskraften hos industriföretag i Jämtland och Härjedalen. Målet är att fler unga samt kvinnor och utlandsfödda lockas till industrin.