Tillväxtverket

Projektexempel

Läs artiklar om projekt från programmet Mellersta Norrland

 • Forskare hjälper företag utveckla smarta system

  Bild från projektet Smart
  Reklamdrakar på stan som ändrar färg när barnen kramar dem, eller permobiler som ”går fot”. Det är några exempel på innovationer som tagits fram i projektet SMART där 44 företag i Jämtland och Västernorrland samarbetar med forskare och doktorander på Mittuniversitetet för att dra nytta av de möjligheter som den senaste tekniken innebär.

 • E-tjänster gör kommuner mer tillgängliga och attraktiva

  Genomgång vid en arbetsplats, där människorna har reflexvästar och bygghjälmar
  Helautomatiska tjänster för att till exempel ansöka om barnomsorg eller bygglov. Det är ett av målen för projektet eSamverkan som rullar på i nio kommuner i Mellersta Norrland. Detta för att möta kraven från invånare och företagare.

 • Gemensam storsatsning på Mittstråket

  Bild från projektet Mittstråket
  Mittstråket är en viktig öst-västlig transportsträcka mellan Sundsvall och Storlien som länge varit eftersatt. Nu kraftsamlar sex kommuner, två län och Trafikverket tillsammans för kortare restider och säkrare trafik.
 • Bredband till hela Västernorrland

  Bild från projektet Dig 2020
  År 2020 ska 90 procent av alla företag i Västernorrland ha tillgång till snabbt bredband. Bakom satsningen Dig. 2020 står Länsstyrelsen och länets samtliga kommuner.
 • Industriföretagen lockar ny arbetskraft

  Ungdomar gör chokladdoppade tunnbrödschips på Mörsjö Deli
  Industrilyftet ska stärka konkurrenskraften hos industriföretag i Jämtland och Härjedalen. Målet är att fler unga samt kvinnor och utlandsfödda lockas till industrin.