Tillväxtverket
eu-logotyp

Europa 2020-strategin

Europa 2020-strategin sätter upp tillväxtmål som alla strukturfondsprogram ska vara kopplade till. Så även i Sverige och för de strukturfondsprogram som Tillväxtverket förvaltar.

Informationen på den här sidan gäller projekt som fått finansiering under 2014-2020.

Strategin bygger på tre övergripande prioriteringar som ska förstärka varandra:

 • Smart tillväxt – att utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation.
 • Hållbar tillväxt – att främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi.
 • Tillväxt för alla – att stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning.

EU har satt upp fem konkreta mål för de kommande tio åren:

 • Sysselsättning
  75 procent av 20–64-åringarna ska arbeta.
 • Forskning och utveckling
  3 procent av EU:s BNP ska investeras i FoU.
 • Klimatförändring och hållbar energiförsörjning
  - Utsläppen av växthusgaser ska vara minst 20 procent lägre än 1990.
  - 20 procent av energin ska komma från förnybara energikällor.
  - Energieffektiviteten ska öka med 20 procent.
 • Utbildning Andelen elever utan gymnasiebetyg ska vara lägre än 10 procent. Minst 40 procent av 30–34-åringarna ska ha högre utbildning.
 • Kamp mot fattigdom och social utestängning Antalet människor som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social utestängning ska ha minskat med minst 20 miljoner.