Tillväxtverket
eu-logotyp

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Vill du jobba över gränserna i Skandinavien? Från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak kan du söka finansiering för projekt som ger möjlighet för svenskar, norrmän och danskar att tillsammans lösa gemensamma samhällsutmaningar inom fyra insatsområden.

Du kan söka om pengar till projekt där minst två organisationer från två olika länder samarbetar i ett partnerskap. Du kan delta om du vill lösa utmaningar i de 15 deltagande regionerna och fylkena i Sverige, Norge och Danmark. I Sverige omfattas Skåne, Halland och Västra Götaland.

Fyra insatsområden: Vad vill du förbättra?

Du kan få stöd till samarbetsprojekt inom fyra insatsområden som löser samhällsutmaningar och förbättrar Öresund-Kattegat-Skagerrak-området. Ditt projekt ska också bidra till att uppfylla ett eller flera mål inom valt insatsområde.

Insatsområde 1: Innovation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insatsområde 2: Grön ekonomi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insatsområde 3: Transport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insatsområde 4: Sysselsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finansiering av projekt

Mellan 2014 - 2020 kan du ansöka om stöd från en budget på 127,6 miljoner EUR. Därtill tillkommer 15,8 miljoner EUR från Norge. Ditt projekt kan få 50 procent av de totala kostnaderna finansierade av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Projektets partners finansierar själva resterande 50 procent av kostnaderna.

När kan du ansöka?

Programmet öppnar kontinuerligt under året.

Håll dig uppdaterad på www.interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förbered din ansökan

Läs om programmet

I programmet kan du läsa om programmets målsättningar i sin helhet, få mer information om de fyra insatsområdena och vilka krav som ställs på ditt projekt.

Läs mer om innehåll och mål för programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Ta inspiration från andra projekt

I projektbanken kan du inspirerats av vad andra projekt har gjort och se vad som var möjligt att få pengar för under perioden 2007 - 2013.

Projektbanken på interreg-oks.eu. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bestäm vad ni vill göra och med vem

Du kan redan nu börja fundera på ditt projekts inriktning och inom vilket av de fyra insatsområdena det passar bäst in. För att kunna ansöka behöver din organisation samarbeta med minst en annan organisation från ett annat land - Danmark, Sverige eller Norge.

Behöver du hjälp?

Projektrådgivarna i Köpenhamn och Göteborg hjälper dig gärna vidare, så kontakta oss om du har frågor.

Kontaktuppgifter till projektrådgivarna på interreg-oks.eu

Tillväxtverket är Förvaltande myndighet för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och har sitt kontor i Malmö.

Kontaktuppgifter till handläggarna på kontoret i Malmö

Beviljade projekt hittills

Se vilka projekt som hittills beviljats stöd i Interregprogrammet Öresund-Kattegat-Skagerrak. Filtrera resultatet genom att ange målprogram Europeiskt territoriellt samarbete och område Öresund-Kattegat-Skagerrak i Projektbanken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Läs mer om programmet på interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.