Tillväxtverket
eu-logotyp

Kontaktpunkt Östersjöprogrammet

Tillväxtverket fungerar som svensk kontaktpunkt för Östersjöprogrammet (Interreg Baltic Sea Region) för perioden 2014–2020. Kontaktpunktens uppgift är att sprida information om programmet samt stödja initiering och utveckling av projekt gentemot svenska aktörer.

Tillväxtverket utgör även tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting sekretariat för programmets nationella subkommitté. Subkommittén är en resurs för kontaktpunkten i att sprida information om programmet.

Om programmet

Östersjöprogrammet är ett transnationellt samarbetsprogram mellan elva länder. Det övergripande målet är att stärka territoriell utveckling och samarbete för att skapa en mer innovativ, tillgänglig och hållbar Östersjöregion. Hela Sverige omfattas av programmet.

Östersjöprogrammet fokuserar på fyra tematiska områden:

  • Forskning, innovation, teknisk utveckling
  • Skydda miljön, främja hållbar användning av resurser
  • Främja hållbara transporter
  • Förbättra institutionella kapaciteten, effektiviteten i offentliga förvaltningen

Mer information hittar du på programmets webbplats interreg-baltic.eu

På webbplatsen hittar du också information om aktuella utlysningar och hur du ansöker om stöd.

Vill du veta mer?

Om du som svensk projektaktör är intresserad av att veta mer om programmet och vilka möjligheter som finns för ert projekt att söka stöd, är du välkommen att höra av dig till kontaktpunkten.

Kontakt

Carina Jagetun
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon 08-681 65 42