Tillväxtverket
eu-logotyp

First Level Control (FLC)

First Level Control är benämningen på kontrollen av projekt som görs inom Interregprogrammen. Under tiden som projekt genomförs sker First Level Control löpande. Granskningen ser till att projektens ekonomiska redovisning följer projektbeslut och gällande regelverk.

Tillväxtverket ansvara för FLC-granskning inom 7 av de 14 Interregprogrammen:

  • Interreg Öresund- Kattegatt- Skagerrak
  • Interreg South Baltic
  • Interreg North Sea Region
  • Interreg Baltic Sea Region
  • Interreg Central Baltic
  • Interreg Europe
  • Urbact III

I de här programmen svarar Tillväxtverkets kontaktpersoner på frågor kring FLC:s uppdrag eller den ekonomiska rapporteringen av projektet. Se länk till kontaktuppgifter längst ned på sidan.

För de övriga 7 Interregprogrammen ansvarar olika Länsstyrelser eller EU-kommissionen för FLC-granskningen.

Vad innebär First Level Control?

Granskningen inom First Level Control sker till största del genom skrivbordskontroller, det vill säga att handläggarna granskar rapporter som skickats in. Utöver det besöker handläggarna ett visst antal projekt på plats. Projekt som blir utvalda för ett sådant besök får information om besöket och vad det innebär i god tid innan.