Tillväxtverket
eu-logotyp

Utmaning: förändringar i globalisering

Här kan du läsa om projekt som jobbar för att hantera globaliseringen med ett ökat beroende mellan platser. Alla regionalfondsprojekt finns till för att ska skapa hållbar, regional tillväxt och uppfylla mål på olika nivåer.

Vill du komma i kontakt med någon av dessa projekt, kontakta kontoret för projektet. Kontaktuppgifter finns under respektive program i menyn.

 • AI.MEE utvecklar teknik i framkant

  AI.MEE är en så kallad testbädd där forskare och företagare tillsammans kan utveckla teknik i framkant.
 • Mittstråket kortar restider och ökar kapaciteten för godstrafik

  Bild på Västra tågstationen i Sundsvall. Kortare restider, ökad trafiksäkerhet och ökad kapacitet för godstrafik. Det sammanfattar regionalfondsprojektet Mittstråket rätt bra.
  - Även om vi är få människor så behöver vi ha möjlighet att resa och godset måste ta sig fram för att det här landet...
 • ASSAR ska stötta företag inom industriell teknik

  Regionalfondsprojektet ASSAR, Industrial Innovation Arena, verkar för att skapa en fysisk och öppen innovationsarena. Där får små och medelstora företag kompetensutveckling och stöd inom industriell teknik.
 • De vill växla upp flygplatsernas miljöarbete

  Flygplan och en bil. Energianvändning och koldioxidutsläpp måste minska dramatiskt och det börjar bli bråttom. "Flygbranschen och hela samhället står inför stora utmaningar. Med det här projektet ska vi accelerera flygplatsernas miljöarbete", säger Mari Torstensson, proj...
 • EU-fonderna och ideell kraft – ett måste i bredbandsbygget

  Mikael Näsström förklarar för en grupp statligt anställda hur fiber fungerar. Region Västernorrland bjöd myndigheter på en bussresa för att visa hur de arbetar för att uppnå de nationella bredbandsmålen. 2020 ska 95 procent av Sveriges hushåll och företag ha tillgång till internet med en hastighet om 100 Mbit per sekund. Så lyder regeringens bredbandsstrategi. Men vägen till ett uppkopplat Sverige är allt annat än spikrak. Det är en historia om stad ...
 • North Business Arena (NBA)

  NBA ska genom ökad diversifiering, marknadsutveckling och exportmognad öka antalet små och medelstora företag inom projektområdet.

 • Bonden Sven-Ulrichs verksamhet stannar utan fibern

  Man framför äng med kor. Köttbonden Sven-Ulrich Ohlsson bor på sin föräldragård i Mo utanför Söderhamn i Hälsingland och är femte generationens företagare på gården.- Jag är egentligen bonde men kallar mig för livsmedelsföretagare, säger han.
 • Möjligheternas Region

  Ett samverkansprojekt mellan åtta kommuner i Västerbottens inland för att stärka företagandet genom fler nya företag och produkter men även växande företag.

 • Samverkan mellan turist­destinationer i projektet Intill

  Destinationerna Gold of Lapland, Hemavan Tärnaby och Destination South Lapland har i tre år jobbat från grunden med kvalitet, värdskap, varumärkeskännedom, hållbar destinationsutveckling och internationalisering. För att tillsammans få en långsiktig ...
 • En kreativ miljö för företag inom materialteknologi

  Symaskin och en hand som syr. Nya företag, gärna start-ups, och en nytändning för materialbranschen med samverkan och rådgivning mellan forskning och näringslivet. Det är några av målen och förväntningarna på Materials Business Center som byggs i Lund.
 • Stockholm – Europas främsta region för tillväxt

  Finger pekar på karta. Projektet Tillväxt och internationalisering har som vision att Stockholmsregionen ska betraktas som Europas främsta region för tillväxt och internationalisering av innovationsföretag år 2025. Och de är nästan där. Flera av projektets delmål är på god...
 • Viljan att växa – steg ett för en lyckad tillväxt

  Tre människor går genom en lokal med paket och tittar i ett block. Marknadsorienterade strategier för expansion i tillverkningsföretag är syftet är projektet Marknadslyftet i Halland.

 • TRIUMF hjälper företagen växa

  En hållbar tillväxtstrategi, dubblerad omsättning och dubbla antalet anställda. Det är målen med projektet TRIUMF i Övre Norrland.
 • Samverkan ska lösa samhällsutmaningar

  Kvinna tittar på papper med olika budskap som ligger på ett golv. Det är i gränslandet mellan näringsliv, ideell sektor och offentlig sektor som de sociala innovationerna föds. Innovationer som kan handla om allt ifrån att nyanlända lär sig svenska genom att lära äldre att hantera datorer och mobiltelefoner till at...
 • E-tjänster gör kommuner mer tillgängliga och attraktiva

  Genomgång vid en arbetsplats, där människorna har reflexvästar och bygghjälmar Helautomatiska tjänster för att till exempel ansöka om barnomsorg eller bygglov. Det är ett av målen för projektet eSamverkan som rullar på i nio kommuner i Mellersta Norrland. Detta för att möta kraven från invånare och företagare.

 • Digitali­sering hjälper besöks­näringen konkurrera inter­nationellt ­

  Mälsåkers slott, Stockholm Country Break Globalisering och digitalisering ställer nya krav på företagen inom besöksnäringen. Genom projektet Digital Destinationsutveckling kan företagen i Sörmland få hjälp att komma igång och skapa arbetssätt och tjänster som står sig i den internationella ...
 • Effekt - utveckling av besöks­näringen i Umeå­regionen

  Projektledare Sirpa Kärki, Ann Lindberg, ledamot i styrgruppen från Robertsfors kommun samt Romualda Wilma, Åbrånets limousin, Hörnsjö. Det övergripande målet med projektet Effekt är att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag inom besöksnäringen i regionen, på regional, nationell och internationell marknad.
 • Fiber till alla i Blekinge och Skåne

  Tillgången till bredband i Skåne och Blekinge är ojämnt fördelad såväl inom kommunerna som emellan dem, och framför allt inte tillräcklig. Projektet ”Fiber till alla i Blekinge och Skåne, FABS”, arbetar för att förbättra tillgången till bredband geno...
 • Skånska Life science-företag når utanför Sverige

  Thomas Bäckström på partneringmässan Bio-Europe Spring 2016. Nattaro Labs produkt för att bekämpa vägglöss kommer inom kort att börja säljas i Tyskland. Företagets första kontakt med den tyska distributören togs inom Southern Sweden Going Global . Projektets mål är att hjälpa life science-företag ut på en inter...
 • Affärsrådgivning och nätverk för ökad internatio­nalisering

  Deltagare vid ett av Tillväxtlyftets grupprogram Med Tillväxtlyftets hjälp ska små och medelstora företag i Östra Mellansverige stärka sin konkurrenskraft och öka möjligheterna att komma ut på en internationell marknad.
 • Digitalisering och export skapar nya företag

  Bild på utrustning från projektet Prototyping Internationalisering och Kommersialisering Innovationsklustret Fiber Optic Valleys nya projekt SME Prototyping Internationalisering och Kommersialisering arbetar för att regionernas små och medelstora företag ska öka sin innovationsförmåga och få fart på sin digitalisering.
 • Kunskapsväxling ska sätta fart på tillväxten

  Bild från BR Wiks Åkeri, ett av de företag som är anslutna till DalaFrakt Ett kunskapsutbyte mellan akademi och näringsliv, enligt engelsk modell, ska få fler små och medelstora företag i Dalarna och Gävleborg att bli mer konkurrenskraftiga.
 • Gemensam storsatsning på Mittstråket

  Bild på en skylt som berättar att cykelvägen byggs. Mittstråket är en viktig öst-västlig transportsträcka mellan Sundsvall och Storlien som länge varit eftersatt. Nu kraftsamlar sex kommuner, två län och Trafikverket tillsammans för kortare restider och säkrare trafik.
 • Bredband till hela Västernorrland

  Karta över Västernorrland som visar dragningen av fiber. År 2020 ska 90 procent av alla företag i Västernorrland ha tillgång till snabbt bredband. Bakom satsningen Dig. 2020 står Länsstyrelsen och länets samtliga kommuner.
 • Techtank Bas i Blekinge öppnar dörrar till engelsk bilindustri

  En kvinna tillverkar karosseridelar till bilindustrin – Administration, utbildning och marknadsaktiviteter gör att vi kan ägna oss åt att vårda och etablera kundkontakter. Så beskriver Ulrica Larsson, vd för EBP i Olofström, nyttan av Techtank Bas . Tack vare projektet har företaget fått flera nya affärs...
 • Samarbete över länsgränser ska ge fler medelstora företag

  Bild på ett spel från projektet spelutvecklingsföretaget Night Node Växtzon är ett samverkansprojekt där nio företagsinkubatorer och science parks i Östra Mellansverige öppnar gränserna för att öka antalet mest lovande innovativa tillväxtbolag.
 • Pegin XL ska öka exporten från Norrbotten

  En person står i mörker och svetsar något. I Pegin XL ska små och medelstora företag i Norrbotten få stöttning att våga sig ut på export och bli internationellt framgångsrika.