Tillväxtverket
eu-logotyp

Årsvisa rapporter 2018

En gång om året rapporterar Tillväxtverket till EU-kommissionen hur det går med genomförandet av programmen. Här finns rapporter för 2018.

Övre Norrland

Här kan du läsa Genomföranderapporten och en sammanfattning av densamma för regionalfondsprogrammet Övre Norrland.

Sammanfattning av genomföranderapportenPDF

Hela genomföranderapportenPDF

Mellersta Norrland

Här kan du läsa Genomföranderapporten och en sammanfattning av densamma för regionalfondsprogrammet Mellersta Norrland.

Sammanfattning av genomföranderapportenPDF

Hela genomföranderapportenPDF

Norra Mellansverige

Här kan du läsa Genomföranderapporten och en sammanfattning av densamma för regionalfondsprogrammet Norra Mellansverige.

Sammanfattning av genomföranderapportenPDF

Hela genomföranderapportenPDF

Stockholm

Här kan du läsa Genomföranderapporten och en sammanfattning av densamma för regionalfondsprogrammet Stockholm.

Sammanfattning av genomföranderapportenPDF

Hela genomföranderapportenPDF

Östra Mellansverige

Här kan du läsa Genomföranderapporten och en sammanfattning av densamma för regionalfondsprogrammet Östra Mellansverige.

Sammanfattning av genomföranderapportenPDF

Hela genomföranderapportenPDF

Västsverige

Här kan du läsa Genomföranderapporten och en sammanfattning av densamma för regionalfondsprogrammet Västsverige.

Sammanfattning av genomföranderapportenPDF

Hela genomföranderapportenPDF

Småland och Öarna

Här kan du läsa Genomföranderapporten och en sammanfattning av densamma för regionalfondsprogrammet Småland och Öarna.

Sammanfattning av genomföranderapportenPDF

Hela genomföranderapportenPDF

Skåne-Blekinge

Här kan du läsa Genomföranderapporten och en sammanfattning av densamma för regionalfondsprogrammet Skåne-Blekinge.

Sammanfattning av genomföranderapportenPDF

Hela genomföranderapportenPDF

Nationella regionalfondsprogrammet

Här kan du läsa Genomföranderapporten och en sammanfattning av densamma för regionalfondsprogrammet Nationella regionalfondsprogrammet.

Sammanfattning av genomföranderapportenPDF

Hela genomföranderapportenPDF