Tillväxtverket
eu-logotyp

Årsvisa rapporter 2018

En gång om året rapporterar Tillväxtverket till EU-kommissionen hur det går med genomförandet av programmen. Här finns rapporter för 2018.

Övre Norrland

Här kan du läsa Genomföranderapporten och en sammanfattning av densamma för regionalfondsprogrammet Övre Norrland.

Sammanfattning av genomföranderapporten Pdf, 174.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Hela genomföranderapporten Pdf, 473.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Mellersta Norrland

Här kan du läsa Genomföranderapporten och en sammanfattning av densamma för regionalfondsprogrammet Mellersta Norrland.

Sammanfattning av genomföranderapporten Pdf, 202.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Hela genomföranderapporten Pdf, 622.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Norra Mellansverige

Här kan du läsa Genomföranderapporten och en sammanfattning av densamma för regionalfondsprogrammet Norra Mellansverige.

Sammanfattning av genomföranderapporten Pdf, 159.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Hela genomföranderapporten Pdf, 159.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Stockholm

Här kan du läsa Genomföranderapporten och en sammanfattning av densamma för regionalfondsprogrammet Stockholm.

Sammanfattning av genomföranderapporten Pdf, 207.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Hela genomföranderapporten Pdf, 207.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Östra Mellansverige

Här kan du läsa Genomföranderapporten och en sammanfattning av densamma för regionalfondsprogrammet Östra Mellansverige.

Sammanfattning av genomföranderapporten Pdf, 183.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Hela genomföranderapporten Pdf, 381.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Västsverige

Här kan du läsa Genomföranderapporten och en sammanfattning av densamma för regionalfondsprogrammet Västsverige.

Sammanfattning av genomföranderapporten Pdf, 160.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Hela genomföranderapporten Pdf, 160.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Småland och Öarna

Här kan du läsa Genomföranderapporten och en sammanfattning av densamma för regionalfondsprogrammet Småland och Öarna.

Sammanfattning av genomföranderapporten Pdf, 204.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Hela genomföranderapporten Pdf, 959.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Skåne-Blekinge

Här kan du läsa Genomföranderapporten och en sammanfattning av densamma för regionalfondsprogrammet Skåne-Blekinge.

Sammanfattning av genomföranderapporten Pdf, 152.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Hela genomföranderapporten Pdf, 152.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationella regionalfondsprogrammet

Här kan du läsa Genomföranderapporten och en sammanfattning av densamma för regionalfondsprogrammet Nationella regionalfondsprogrammet.

Sammanfattning av genomföranderapporten Pdf, 167.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Hela genomföranderapporten Pdf, 432.8 kB, öppnas i nytt fönster.