Tillväxtverket
eu-logotyp

Årsvisa rapporter 2017

En gång om året rapporterar Tillväxtverket till EU-kommissionen hur det går med genomförandet av programmen. Här finns rapporter för 2017.

Övre Norrland

De flesta projekten i  Övre Norrland handlar om insatser för att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag. Andra projekt handlar om forskning och innovation i samverkan mellan forskningsaktörer och privata företag inom t ex träindustri och gruvverksamhet, digital tillverkning, interaktionsdesign och spelutveckling.

Sammanfattning av genomföranderapporten Word, 52.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Hela genomföranderapporten Pdf, 367.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Mellersta Norrland

Det är stora variationer i hur mycket av budgeten som är intecknad för de olika insatsområdena inom programmet Mellersta Norrland. För insatsområdet Att främja hållbara transporter är hela budgeten beviljad, medan exempelvis satsningar på innovationsmiljöer inte har kommit lika långt.

Sammanfattning av genomföranderapporten Word, 77.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Hela genomföranderapporten Pdf, 375.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Norra Mellansverige

I programmet Norra Mellansverige har intresset för att starta projekt varit störst inom det insatsområde som ska öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag. Där var inteckningsgraden 85 procent efter ansökningsomgångarna 2017.

Sammanfattning av genomföranderapporten Word, 54.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Hela genomföranderapporten Pdf, 339.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Stockholm

Drygt 85procent av budgeten i Stockholm är beslutad till 14 projekt. Inom det tematiska målet övergången till en koldioxidsnål ekonomi finns i Stockholm ett strategiskt projekt som knyter ihop akademi och företagande inom bostadssektorn.

Sammanfattning av genomföranderapporten Word, 47.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Hela genomföranderapporten Pdf, 275.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Östra Mellansverige

Redan från det att programmet öppnade var intresset stort för att starta projekt inom forskning och innovation inom programmet Östra Mellansverige. Som en följd av det var insatsområdet inte öppet för utlysningar uner 2016. När det öppnade 2017 igen var intresset också stor, och 74 procent av budgeten för det området blev beslutad.

Sammanfattning av genomföranderapporten Word, 48.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Hela genomföranderapporten Pdf, 306.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Västsverige

Majoriteten av projekt inom Västsverige riktar sig på något sätt mot de regionala styrkeområdena i Västra Götalandsregionen och Region Halland. Flera projekt rör hälsoinnovation, tillverkande industri och hållbara transporter.

Sammanfattning av genomföranderapporten Word, 46.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Hela genomföranderapporten Pdf, 299.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Småland och Öarna

I slutet av 2017 hade 59 projektansökningar beviljats i Småland och Öarna, vilket motsvarade 52 procent av programmets budget. Samtliga projekt som bedrivs inom programmet har små och medelstora företag som målgrupp.

Sammanfattning av genomföranderapporten Word, 62.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Hela genomföranderapporten Pdf, 307.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Skåne-Blekinge

Cirka 78 procent av programmets totala budget har investerats. Investeringarna har bland annat gått till att stötta företag att öka sin export, att effektivisera transporter och att öka företags samarbete med forskningsinstitutioner.

Sammanfattning av genomföranderapporten Word, 48.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Hela genomföranderapporten Pdf, 356.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationella regionalfondsprogrammet

Vid slutet av 2017 hade 95 procent av det nationella regionalfondsprogrammets budget bevijats. En av händelserna i Nationella regionalfondsprogrammet 2017 var att Europeiska Investeringsfonden beslutade vilka tre riskkapitalbolag som Swedish Venture Initiative skulle investera i.

Sammanfattning av genomföranderapporten Word, 47.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Hela genomföranderapporten Pdf, 307.6 kB, öppnas i nytt fönster.