Tillväxtverket
eu-logotyp

Årsvisa rapporter 2016

En gång om året rapporterar Tillväxtverket till EU-kommissionen hur det går med genomförandet av programmen. Här finns rapporter för 2016.

Övre Norrland

Inom Övre Norrland har stora medel satsats på besöksnäringen. Inom forskning och innovation finns både traditionella näringar som trä och gruvor och nyare branscher som digital tillverkning representerade bland projekten.

Sammanfattning av genomföranderapporten Pdf, 626.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Hela genomföranderapporten Pdf, 443.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Mellersta Norrland

Programmet Mellersta Norrland genomförs enligt plan, men det är stora variationer i hur mycket av budgeten som är intecknad för de olika insatsområdena. Regionala prioriteringar av stora infrastrukturinvesteringar har gjort att exempelvis satsninar på innovationsmiljöer inte har kommit lika långt.

Sammanfattning av genomföranderapporten Pdf, 539.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Hela genomföranderapporten Pdf, 426.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Norra Mellansverige

Hela 30 procent av budgeten i Norra Mellansverige är avsatt för informations- och kommunikationsteknik, och intresset för bredbandsstödet är stort. Inom insatsområdet som stöder små och medelstora företag finns en stor variation bland projekten.

Sammanfattning av genomföranderapporten Pdf, 543 kB, öppnas i nytt fönster.

Hela genomföranderapporten Pdf, 387.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Stockholm

Drygt 70 procent av budgeten i Stockholm är beslutad till 12 projekt. Inom det tematiska målet övergången till en koldioxidsnål ekonomi finns i Stockholm ett strategiskt projekt som knyter ihop akademi och företagande inom bostadssektorn.

Sammanfattning av genomföranderapporten Pdf, 622.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Hela genomföranderapporten Pdf, 291.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Östra Mellansverige

Redan från det att programmet öppnade var intresset stort för att starta projekt inom forskning och innovation. Ett projekt som särskilt lyfts fram inom Östra Mellansverige är ett samverkansprojekt med nio företagsinkubatorer och science parks över hela regionen.

Sammanfattning av genomföranderapporten Pdf, 639.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Hela genomföranderapporten Pdf, 362.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Västsverige

Majoriteten av projekt inom Västsverige riktar sig på något sätt mot de regionala styrkeområdena i Västra Götalandsregionen och Region Halland. Flera projekt rör hälsoinnovation, tillverkande industri och hållbara transporter.

Sammanfattning av genomföranderapporten Pdf, 551.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Hela genomföranderapporten Pdf, 336 kB, öppnas i nytt fönster.

Småland och Öarna

Samtliga projekt inom Småland och Öarna har små och medelstora företag som målgrupp. De har ofta en hög grad av samverkan mellan privat och offentlig sektor.

Sammanfattning av genomföranderapporten Pdf, 378.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Hela genomföranderapporten Pdf, 348.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Skåne-Blekinge

Drygt 60 procent av programmets budget har redan investerats. Det enskilt största projektet, i pengar räknat, är en ägarkapitalfond i Skåne-Blekinge som ska investeras i små och medelstora företag med tillväxtpotential.

Sammanfattning av genomföranderapporten Pdf, 415.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Hela genomföranderapporten Pdf, 399.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationella regionalfondsprogrammet

Under 2016 beviljade Tillväxtverket nio projekt inom det nationella regionalfondsprogrammet, vilket motsvarar drygt 66 procent av de medel som går att söka i programmet.

Sammanfattning av genomföranderapporten Pdf, 640.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Hela genomföranderapporten Pdf, 344.9 kB, öppnas i nytt fönster.