Tillväxtverket
eu-logotyp

Fast lane for industry ska hjälpa industriföretag efter corona

Industriföretag som är drabbade av coronakrisen - det är regionalfondsprojektet Fast lane for industrys målgrupp. Målet är att skapa snabbt stöd och vägar till hjälp och 300 företag ska nås av projektets insatser.

kvinna jobbar i industri.

Insatserna handlar om att leverera stöd till företag och att testa gemensamma insatsformer, alltså gemensamma erbjudanden för hållbar industriutveckling. Det handlar också om att utveckla en gemensam plattform för ett långsiktigt, mer tillgängligt och starkare industrifokuserat innovationssystem.

Omkring 300 företag ska alltså nås av projektets insatser och cirka 100 företag får stöd i form av aktivitetsplan och hjälp av någon av aktörerna som driver projektet.

Rent konkret kan företag också få stöd med materialutvekling, produktionsutveckling, automatisering och digitalisering.

Projektets mål att skapa snabba, lättillgängliga stöd och vägar till hjälp formas utifrån projektaktörernas respektive spetskompetens. Och företag som kan få hjälp ska finnas i Uppsala, Västmanlands, Sörmlands, Östergötlands och Örebro län.

Fakta om projektet

Namn: Fast Lane for industry - FL4i
Programområde:
Östra Mellansverige
Projekttid: 2020-10-01 - 2023-03-31
Stödmottagare: Sankt Kors Fastighetsab
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 3 899 698