Tillväxtverket
eu-logotyp

Smart energianvändning ger hållbara företag

Sveriges små och medelstora företag behöver spara energi både av ekonomiska skäl och för att minska belastningen på miljön. Tyvärr går utvecklingen långsamt eftersom många företag saknar kunskap om hur de ska göra. Det jobbar projektet Incitament för energieffektivisering, med att förändra

- Tack vare ny energieffektiv LED-belysning och att den dåligt fungerande ventilationen kopplats bort så har våra energikostnader mer än halverats, säger Anders Aldrin på på Anders Lackcenter i Värmland

Energieffektivisering innebär att man försöker minska energianvändningen eller få ut mer av befintlig energianvändning. På så vis kan man få tillgång till mer energi i samhället utan att öka energiproduktionen. När företagen blir mer energieffektiva sänker de sina kostnader och blir mer konkurrenskraftiga. Samtidigt följer de kraven som miljöbalken ställer på dem och jobbar för att samhället ska nå klimatmålen.

Projektet stöttar kommunerna som i sin tur stödjer företagen i att bli mer energieffektiva. Arbetet sker i samband med den vanliga miljötillsynen som kommunen gör och företag som har en lite större energianvändning får då hjälp, tips och råd.

Projektet stöttar också Länsstyrelserna i deras arbete med att stötta kommunerna och erbjuder metodstöd och filmer som ska hjälpa företagen i miljöarbetet.

Tack vare projektet får företag i hela Sverige värdefulla tips och råd om ventilation, belysning, värme, rutiner för maskiner eller kylrum och kylaggregat. - De kan göra något gott för miljön och samtidigt minska sina kostnader.

Ta del av en film om projektet Incitament för energieffektiviseringv (2.16 min)

Fakta om projektet

Namn: Incitament för energieffketivisering:
Programområde:
Nationella regionalfondsprogrammet
Projekttid: 2016-03-01 -2021-12-31
Stödmottagare: Statens energimyndighet
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 44 751 545