Tillväxtverket
eu-logotyp

Malmö Innovations­arena, MIA

Malmö stad hade ett stort behov av att bygga fler bostäder och göra flera bostadsområden mer trivsamma. Malmö innovationsarena fick uppdraget att jobba med frågan. De startade en innovationsresa som mötte samhälls­utmaningarna genom att använda nya arbetsssätt och ifrågasätta traditionella normer.

- MIA blev en arena som skapade ett utrymme att gå utanför ramarna, testa nya arbetssätt och att samarbeta med fler aktörer. Det utrymmet hade inte kunnat skapas inom den ordinarie verksamheten, säger Nasrin Bigdelou som var en av projektledarna på Malmö kommun

Malmö Innovationsarena var ett samarbetsprojekt mellan offentlig sektor, näringsliv, ideell sektor och akademi. Målet med projektet var att utveckla, testa och sprida innovationer, koncept och metoder för att öka antalet bostäder. Projektet skulle också göra prioriterade utvecklings­områden till mer hållbara bostadsområden för invånarna.

Stadsutveckling - ett sätt att sprida innovationer

När projektet inleddes användes stadsutvecklingsprocesserna varken för att utveckla innovationer eller för att möta samhällsutmaningar. Nu blev samhällsutmaningarna utgångspunkterna för en innovationsresa. Idén var att ifrågasätta normerna i de traditionella processerna, involvera flera perspektiv och att använda kreativa metoder för att få kunskap om behov och förväntningar.

En arena för innovation och samarbete

Projektet har samarbetat med Malmöbor, byggaktörer, fastighetsägare, föreningar, verksamheter och systemägare. Mer än hälften av Malmö stads förvaltningar har också aktivt bidragit i projektet.

Den täta samverkan har gett många positiva följdeffekter:

 • tätare och fler samarbeten med Malmöbor, byggaktörer, fastighetsägare och lokala verksamheter.
 • nya innovativa sätt att arbeta för att involvera fler grupper
 • stadsutvecklings-processer genom:
  • dialoger utifrån olika gruppers behov
  • evenemang, utställningar och andra aktiviteter för att skapa intresse för stadsutveckling, få tips och förslag, väcka nyfikenhet och vilja att bidra till närområdet
  • lunchseminarer, och andra typer av möten med byggherrar, fastighetsägare med flera
  • dans som metod för att involvera barn i att uttrycka sina behov och förävntningar utan använda språket

Nya roller i Malmös stadsutveckling

Tack vare Malmö Innovationsarena finns nu nya roller i Malmös stadsutvecklings och planeringsprocesser: Miljöstrateg, utvecklingsarkitekt, social strateg, utvecklingsstrateg och processledare är titlar som inte förekom tidigare. De nya rollerna har ökat den lokala närvaron i varje bostadsområde. Dessutom har Malmö stad kunnat tillvarata de särskilda förutsättningarna i varje område i betydligt större utstäckning än tidigare.

Vad gjorde Malmö Innovationsarena och vilka deltog?

 • 51 deltagande fastighetsägare
 • 134 deltagande organisationer
 • 126 organiserade möten i samverkan
 • 26 aktiviteter med inkluderande arbetssätt
 • 13 innovationer i samverkan med fastighetsägare
 • 8 testade former för lärande

Ta del av en film om Malmö Innvationsarena, MIA (2,04 minuter)

Fakta om projektet

Namn: Malmö Innovationsarena, MIA
Programområde:
Skåne Blekinge
Projekttid: 2016-09-01 - 2019-12-31
Stödmottagare: Malmö kommun
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 36 511 445