Tillväxtverket
eu-logotyp

KTP, Knowledge Transfer Partnership

Den här smarta modellen stärker företagens och regionernas innovations­förmåga genom att placera en nyligen examinerad akademiker som projektledare i ett företag.

- KTP innebär en enormt god möjlighet till att hitta rätt typ av människor med rätt typ av utbildning att rekrytera till den här typen av bolag som ligger utanför storstadsregionerna. Jag skulle definitivt rekommendera KTP som ett arbetssätt. Skolan har tid att tänka, vi har tid att göra. Kan man kombinera tänkandet med görandet så blir det en jäkla utveckling på affärerna, säger Mats Aspemo VD Dalafrakt.

KTP är en modell för samverkan mellan näringliv och akademi. Den innebär att en nyligen examinerad akademiker får möjlighet att genomföra ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag på heltid i upp till två år. Projektet får stöd av en akademisk coach och en affärscoach och kan fokusera på produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling eller energieffektivisering.

Utmaningarna var startskottet

Det började med några viktiga insikter. Dalarna och Gävleborgs län hade en låg generell utbildningsnivå, en landsbygd med åldrande befolkning och en stor andel företag som inte trodde på tillväxt i antal anställda. Det fanns också många små och medelstora företag som saknade kompetens för att digitalisera, utveckla klimatsmarta produkter och ställa om till en mer energieffektiv produktion.

Modellen ger ringar på vattnet

Med hjälp av modellen blir strategisk utveckling möjlig i företagen. Den skapar arbetstillfällen för nyexaminerade akademiker, 75 procent blir erbjudna en anställning efter projektets slut. Högskolorna får en nära kontakt och en dialog med företagen vilket leder till att de förstår företagens förutsättningar och behov bättre. De kan då utveckla sina utbildningar och samverka i framtida forskningsprojekt, vilket stärker företagens och regionernas innovationsförmåga.

Modellen har nu spridits över hela Sverige. Högskolan i Dalarna var först med att arbeta med KTP i Sverige, de samarbetar nu med sex andra lärosäten. Samarbete sker också mellan lärosäten som använder modellen. Dessutom samverkar högskolorna nu också med andra aktörer som Almi, Vinnova, Dalarna Science Park, Svenska handelskammaren med flera.

Ta del av en film om Knowledge Transfer Partnership, KTP (2,12 min)

Fakta om projektet

Namn: KTP - hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv
Programområde:
Norra mellansverige
Projekttid: 2015-09-01 - 2019-06-30
Stödmottagare: Högskolan Dalarna
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 8 486 184 kr + 13 754 906