Tillväxtverket
eu-logotyp

Jakten på plasten

Bestick, muggar, sopsäckar, förkläden, skoskydd och andra plastattiraljer är bovar i det drama som handlar om att minska koldioxidutsläpp. Projektet Jakten på plasten startades för att minska mängden plast och öka mängden återvunnet material i Uppsala, Linköping, Norrköping och Eskilstuna .

- Kärnan i projektet har hela tiden varit Bort med onödig plast och använd rätt plast på rätt plats, säger en av deltagarna i projektet

När det visade det sig att bestick, muggar, sopsäckar, förkläden, skoskydd och andra plastattiraljer stod för 4000 ton koldioxidutsläpp per år startades projektet Jakten på plasten. Målet var att minska användandet av plast och öka andelen återvunnen och förnybart material i kommunernas verksamheter.

Upphandlingskrav, utbildning och nya rutiner

Projektet skulle bidra till en bättre miljö genom att

  • utbilda internt om plast som material och dess effekter på miljö och klimat
  • ställa krav i upphandlingar, till exempel krav på andra material än plast som till exempel trä eller plast producerad av återvunnen eller förnybar råvara.
  • kartlägga plastflödena.
  • fasa ut särskilt hälso- och miljöskadliga plaster
  • skapa nya metoder för hur upphandling kan användas som ett verktyg för att göra skillnad för miljö, klimat och cirkulär ekonomi
  • ta fram verktyg och rutiner för upphandling
  • kommunicera och sprida resultat internt och externt
  • skapa dialog och erfarenhetsutbyte mellan aktörer

Pilotverksamheter i alla fyra kommunerna

Under våren 2020 arbetade pilotverksamheterna med att minska användningen av engångsartiklar i plast. De gjorde en kartläggning av plastanvändning i verksamheterna och medarbetare tog fram förslag på åtgärder för att fasa ut vissa produkter. De tog också fram förslag på ändrade rutiner vid inköp av plast och engångsartiklar.

- Det ökade engagemanget hos oss medarbetare gav en förändring av plastanvändning på riktigt i vardagen, säger en av projektdeltagarna.

Några projektresultat i minskade inköp

Handskar: - 28 procent

Förkläden: - 8,7 procent

Glas: - 79 procent

Fakta om projektet

Namn: Minskad klimatpåverkan från plast inom kommunal verksamhet
Programområde:
Östra mellansverige
Projekttid: 2017-09-01 - 2021-02-28
Stödmottagare: Uppsala kommun
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 3 589 750

Ta del av en film om projektet Jakten på plasten (2,22 minuter)