Tillväxtverket
eu-logotyp

Fossilbränslefria kommuner

Här är projektet som jobbat för att minska användning av fossil energi i tio kommuner i Skåne. Kommunerna har fått verktyg så att de kan minska sin klimatpåverkan och konsumera mer hållbart.

- Vi inspirerar varandra och det finns ett stort erfarenhetsutbyte mellan kommunerna, säger projektdeltagarna i en av flera utvärderingar av projektet. Att arbeta i projektform ger inte bara ett stöd i process och samordning, det ger en känsla av samhörighet i en annars, för flera kommuner, ensam roll i kommunen.

Projektet ger kommunerna verktyg för att minska sin fossila energianvändning och klimatpåverkan. I första hand inom den egna verksamheten genom att minska användning av fossil energi i uppvärmning, el och inom kommuners fordonsflotta för tjänsteresor. Men det handlar också om åtgärder som minskar den indirekta klimatpåverkan som kommer från konsumtion av produkter och tjänster.

Vad har projektet uppnått ?

Kommunerna har minskat sina klimatutsläpp med i genomsnitt 32 procent och flera av kommunerna har halverat utsläppen i sina verksamheter!

Projekten har också överträffat alla sina uppsatta mål! Till exempel har den fossilfria andelen för uppvärmning ökat från 76 till 90 procent och andelen fossilbränslefria drivmedel har gått ned från 35 till 61 procent.

Ta del av en film om projektet (2,07 minuter)

Fakta om projektet

Namn: Fossilbränslefria kommuner i Skåne
Programområde:
Skåne-Blekinge
Projekttid: 2019.09-01 -2022-12-31
Stödmottagare: Länsstyrelsen i Skåne län
Kommuner som omfattas: Eslöv, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö, Tomelilla
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 9 006 448