Tillväxtverket
eu-logotyp

AI.MEE utvecklar teknik i framkant

AI.MEE är en så kallad testbädd där forskare och företagare tillsammans kan utveckla teknik i framkant.

I region Örebro län samarbetar universitet och näringsliv för att skapa bättre förutsättningar för innovation. AI.MEE är en så kallad testbädd, det vill säga en öppen miljö där forskare och företagare kan utveckla och utvärdera teknik i framkant som till exempel Artificiell Intelligens, AI robotik, virtuell verklighet och digitala tvillingar. Här kan företag i regionen samarbeta med forskare från Örebro universitet, helt utan kostnad.

– Projektet är en möjlighet för oss att positionera vår region som en AI-region, som visar den artificiella intelligensens potential i många olika sektorer, säger Amy Loutfi, professor i informationsteknologi vid Örebro universitet.

Företagen får tillgång till:

  • infrastruktur för test och utveckling
  • teknisk expertis
  • rådgivning och stöd i innovationsprocessen
  • nätverk och kontakter
  • kompetensutveckling
  • omvärldsbevakning

Universitetet får direktkontakt med näringslivet och möjlighet att sprida sin kunskap och allmänhet, myndigheter, skolor och universitet kan göra studiebesök och delta i seminarier

Tack vare AI.MEE, har metoder, innovationer och idéer snabbare fått fotfäste och bidragit till att verksamheter, näringsliv och samhälle kunnat utvecklas, på ett smart och hållbart sätt

Ta del av en film om projektet ( 1,44 min)

Fakta om projektet

Namn: AI. MEE - Autonomous Intelligent Machines Exploration and Enterprise
Programområde:
Östra Mellansverige
Projekttid: 2017- 08-07 - 202-12-31
Stödmottagare: Alfred Nobel Science Park AB
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 13 018 606