Tillväxtverket
eu-logotyp

Mittstråket kortar restider och ökar kapaciteten för godstrafik

Kortare restider, ökad trafiksäkerhet och ökad kapacitet för godstrafik. Det sammanfattar regionalfondsprojektet Mittstråket rätt bra.

- Även om vi är få människor så behöver vi ha möjlighet att resa och godset måste ta sig fram för att det här landet ska överleva, säger Erik Lövgren, kommunalråd Ånge kommun.

Bild på Västra tågstationen i Sundsvall.

Med konkreta satsningar stärker Mittstråket även andra transportstråk och får potential att väcka övriga Sveriges och Europas intresse för ännu större investeringar. Investeringar som inte bara ger regional utveckling, utan också hållbar tillväxt som på sikt kan förbättra livsvillkoren för människor som lever och verkar där.

Mittstråket breder ut sig i mellersta Sverige och Sundsvall, Östersund och Trondheim fungerar som motorer för stråket. Vägarna är de självklara transportsträckorna för alla som reser i mellersta Norden och en viktig passage för den godstrafik som ska till och från hamnarna i öst och väst.

Projektets mål har varit att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk som främjar utvecklingen i Mittnorden. Det ska uppnås genom kortare restider, ökad kapacitet för gods, förbättrad trafiksäkerhet och en gemensam vision, strategi och handlingsplan för stråkets fortsatta utveckling, regionerna emellan.

- Våra invånare, alltså resenärerna och boende i regionen, har fått kortare restider med tåg redan nu. Och i framtiden tror jag att de får ännu kortare restider och fler avgångar, säger Christina Borg, enhetschef Samordning och kommunikation på länsstyrelsen i Västernorrland.

Se filmen: Mittstråket - Så gör EU nytta i Sverige

Fakta om projektet

Programområde: Mellersta Norrland
Projekttid: 2015-10-01 - 2020-04-30
Stödmottagare: Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 153 606 745