Tillväxtverket
eu-logotyp

De vill växla upp flygplatsernas miljöarbete

Energianvändning och koldioxidutsläpp måste minska dramatiskt och det börjar bli bråttom. "Flygbranschen och hela samhället står inför stora utmaningar. Med det här projektet ska vi accelerera flygplatsernas miljöarbete", säger Mari Torstensson, projektledare för Grön Flygplats.

Bil på landningsbana.

Projektet Grön Flygplats drivs av Svenska Regionala Flygplatser, SRF.

Projektet Grön Flygplats drivs av Svenska regionala flygplatser, SRF, och ska minska energianvändning och koldioxidutsläpp i den egna verksamheten – nämligen på 25 regionala flygplatser.

Utöver det ska projektet förbättra cirkulära flöden och göra det möjligt att tanka fossilfritt samt ladda elflygplan, allt eftersom den tekniska utvecklingen gör det möjligt.

En mer autonom flygplats innebär lägre kostnad för bemanning och även en lägre energiförbrukning. Projektet Grön Flygplats samverkar med andra aktörer för att automatisera flygplatsdriften.Till exempel är planen att på sikt inspektera flygplatsområdet med hjälp av drönare, i stället för att köra runt området, och klipper gräset med satelitstyrda robotgräsklippare som laddas med el.

- Målet är att bli bäst på miljövänlig fastighetsskötsel och fordonsdrift och därmed både minska klimatavtrycket från flygplatsernas verksamhet och utveckla nya arbetsmetoder som kan användas i andra verksamheter. De små flygplatserna är viktiga delar i en hållbar infrastruktur och vi vill leda vägen till klimatsmartare transporter och ett fossilfritt samhälle, säger Mari Torstensson. 

Ingen storskalig produktion

Genom att de regionala flygplatserna finns är det möjligt att leva, bo och verka i hela landet. Näringslivet är globalt och när flyget blir mer klimatsmart blir det ett snabbt och bra alternativ. Men för att minska energianvändning och koldioxidutsläpp på flygplatserna kommer nya tekniska lösningar att behöva utvecklas. Det ger små och medelstora företag möjlighet att utveckla nya produkter och tjänster.

Sverige ligger i framkant när det gäller produktion av biobränsle för flyg men än finns det ingen storskalig produktion. Grön Flygplats verkar för att fler ska klimatreducera genom att köpa biojet (biobaserat jetbränsle i stället för fossilbaserade jetbränslet) när de reser med flyg. På det sättet vill projektet bidra till att skapa förutsättningar för lokal produktion i Sverige, vilket i förlängningen kan ge Sverige en ny exportbransch.

Projektmålet är att involvera minst 120 små och medelstora företag främst genom att ta fram nya produkter och tjänster som kan användas i flygplatsernas verksamhet men också av andra. Projektet ska också sätta upp mål och skapa åtgärdsplaner för energiförbrukning, koldioxidutsläpp och avfallsmängder på de regionala flygplatserna. En kartläggning av detta 2018 visar nämligen att de 25 flygplatserna totalt släpper ut 1 738 ton koldioxid per år.

Vill du veta mer om projektet? Klicka här för att läsa mer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flygplan och en bil.

Projektet Grön Flygplats ska minska energianvändning och koldioxidutsläpp på 25 regionala flygplatser.

Fakta om projektet

Programområde: Nationella regionalfondsprogrammet.
Projekttid: 2019-07-01- 2022-06-30.
Stödmottagare: Svenska Regionala Flygplatser AB.
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 9 000 450.