Tillväxtverket
eu-logotyp

Tillväxtresan: Utbyggnaden av Piteå hamn betydelsefull för den regionala skogsindustrin

I Piteå hamn byggs det just nu för fullt. Där ska en ny hamndel snart stå redo. Vi har besökt det norrländska transportnavet för att undersöka hur stödet från EU hjälper till att utveckla hamnen – och vad utbyggnaden betyder för regionens skogsindustri.

Sedan handelshamnen vid Haraholmen utanför Piteå invigdes 1973 har dess betydelse som transporthubb bara ökat. Med tiden har det som en gång var en liten stadshamn förvandlats till en inrikeshamn med enorma logistikytor och fullt utbyggda förbindelser mellan sjöfart-, järnväg- och vägtransporter. Den senaste satsningen, där Haraholmens logistikcentrum byggs ut med en ny hamndel, började planeras redan 2012. Det första spadtaget togs i fjol och när allt står färdigt i slutet av 2018 ska en 100 meter lång kajplats, intilliggande lagringsytor och en anslutande in- och utfartsväg vara på plats. Projektet, som omsätter cirka 130 miljoner kronor, medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Piteå kommun och Region Norrbotten.

Våra kunder inom skogsindustrin står idag för ungefär 80 procent av vår verksamhet. Där har det länge funnits ett behov av en ökad transportkapacitet

Skogsindustrin största kunderna

Ulrika Nilsson, 49, är vd för det kommunala bolaget Piteå Hamn. De äger infrastrukturen i hamnen och tillsammans med operatören Shorelink utgör de Piteå Port & Hub. Hon menar att utbyggnaden av Haraholmens logistikcentrum är en följd av att man sett ett stadigt ökande behov av transportkapacitet, inte minst från skogsindustrins håll. – Våra kunder inom skogsindustrin står idag för ungefär 80 procent av vår verksamhet. Där har det länge funnits ett behov av en ökad transportkapacitet. Det innebär att det kommer att lägga till fler och större fartyg i hamnen framöver, vilket gör att vi behöver kunna lyfta tyngre laster inom området. Därför bygger vi den här nya hamndelen.

”Utbyggnaden betyder en hel del för den regionala skogsindustrin”

Ulrika Nilsson

Ulrika Nilsson

Målet: Att transportera trähus med sjöfart

I det regionala näringslivet finns flera aktörer med koppling till trä- och skogsindustrier som kommer att ha nytta av utbyggnaden.

– Det handlar till exempel om intransport av skogsråvara till pappersbruket i Piteå. Även export av sågade trävaror och papper är av stor betydelse. Sedan har vi även nyare kunder som Sunpine som exporterar harts och biodiesel utvunnet av råtallolja från hamnen. Utbyggnaden betyder en hel del för den regionala skogsindustrin. En annan av de lite nyare kunderna är Lindbäcks bygg. De producerar klimatsmarta flerbostadshus av trä och etablerade förra året en stor fabrik intill hamnen. I dagsläget använder de framförallt sjöfart till intransporter av varor med container. Ursprungligen var planen att den nya hamndelen skulle låta dem skeppa bostadshus från Piteå till Stockholm och Mälardalen – men än kvarstår en del arbete innan det kan bli verklighet.

– När deras nya fabrik togs i bruk valde de att köra sina inrikestransporter med vägtransport, men vi har gjort en ansats för att hitta en lösning för sjöfart. Vi behöver jobba mer med det men det är en levande process. Vi behöver hitta en affärsmodell som gör att den ekonomiska risken för Lindbäcks bygg blir mindre. Det först en del intressanta diskussioner om det här på nationell nivå, exempelvis pratar man från regeringshåll om att införa ekonomiska styrmedel som skulle kunna underlätta kustsjöfart.

”Industrier som verkar uppe i norra Sverige har ofta långt till sina kunder. Det gör det viktigt att sjöfarten och logistiknaven fungerar väl”

Utbyggnaden en följd av strategiska diskussioner

Enligt Ulrika Nilsson har det faktum att den Europeiska regionala utvecklingsfonden medfinansierat projektet med 65 miljoner kronor varit avgörande för utbyggnaden av Haraholmens logistikcentrum.

– Som ett relativt litet kommunalt bolag i förhållande till kostnadsstorleken på den här typen av långsiktiga infrastrukturinvesteringar betyder det väldigt mycket för oss. Det innebär en fantastisk möjlighet för oss att utöka vår kapacitet.

Vidare menar hon att projektet har haft en tydlig förankring i de strategiska diskussioner om regionens utveckling som förts ihop med bland andra Region Norrbotten. – Det passade väldigt väl in i vad man vill på regional nivå kring att utveckla transporter till nytta för näringslivet. Det vi investerar i här möjliggör fler transporter med sjöfart. Det ger i sin tur goda miljöeffekter, stärker den befintliga industrins konkurrenskraft och bidrar till att nya flöden kan etableras.

Ulrika Nilsson förklarar att det är av nytta för hela regionens näringsliv – inte bara skogsindustrin – att hamnarna utefter den norrländska kusten stärks och hålls konkurrenskraftiga.

– De industrier som verkar uppe i norra Sverige har ofta långt till sina kunder. Det gör det viktigt att sjöfarten och logistiknaven fungerar väl.

Läs också de två andra delarna av artikelserien Tillväxtresan: Det svenska träbyggandets återuppståndelse och EU-medel viktig pusselbit i Lindbäcks framgångssaga.

Fakta om projektet

Programområde: Övre Norrland

Projekttid: Tre projekt under perioderna
2014-01-01-2014-12-31
2016-02-03-2019-04-30
2019-01-01-2020-12-31

Stödmottagare: Piteå kommun och Piteå Hamn AB (de två sista).

Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 30 000 000, 65 000 000 och 35 000 000.